Published On: Mon, Jun 3rd, 2013

Udobni uredi izvukli 27 milijuna

Sarajevo – Ministarstva, agencije, direkcije, instituti, ureda, odbori, komisije i uprave na razini BiH za zakup prostorija potrošili su lani više od 27 milijuna maraka, od kojih najviše Ministarstvo obrane BiH i to 8,32 milijuna KM.

Prema izvještaju o izvršenju proračuna za 2012. godinu institucije na razini BiH za zakup su potrošile ukupno 27.072.019 maraka.

Poslije obrane na koju odlazi trećina ukupnog proračuna BiH, smještaj u zakupljenim uredima najviše je platilo Ministarstvo vanjskih poslova i to 5,36 milijuna, dok je treća po ovim troškovima Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka sa 2,17 milijuna KM.

Ni Uprava za neizravno oporezivanje nije štedjela na zakupu, na što je lani potrošila 1,51 milijun, dok je Direkcija za civilno zrakoplovstvo za ove namjene dala 865.825 maraka. Neznatno manji trošak imala je Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) 856.235 KM.

Više od pola milijuna na ovoj budžetskoj poziciji potrošile su Granična policija 614.193 i Obavještajno-sigurnosna agencija 548.364 KM.

Između 300.000 i 400.000 KM na uredski prostor dali su Centar za uklanjanje mina, Služba za poslove sa strancima i Ured za veterinarstvo.

Od 200.000 do 300.000 maraka potrošilo je sedam institucija BiH, najviše Predsjedništvo BiH, i to 277.471 KM, a najmanje Agencija za statistiku BiH 219.192 KM.

Između 100.000 i 200.000 maraka za zakupe su dale 22 institucije. Među njima najviše novca poreznih obveznika dalo je Ministarstvo financija i trezora 187,82 tisuća KM, te Ministarstvo sigurnosti sa 178.994 KM utrošene za ove namjene.

Više od 100.000 maraka na zakup davale su čak i određene manje agencije, povjerenstva i instituti, kao što su Institut za akreditiranje, Institut za intelektualno vlasništvo, Ured za razmatranje žalbi, Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost, Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, Komisija za koncesije, Agencija za sigurnost hrane, Uprava za zaštitu zdravlja bilja, Institut za standardizaciju …

Nešto manje od 100.000 KM za zakup potrošile su Služba za zajedničke poslove institucija BiH, Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja, Agencija za javne nabave, Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova …

Član Komisije za financije i proračun Doma naroda Parlamenta BiH Krunoslav Vrdoljak rekao je da, kada bi sve institucije i agencije radile svoj posao kako treba, ne bi ni bilo potrebe da se kritiziraju njihovi troškovi. Sada je, kazao je, situacija suprotna.

– Ima institucija koje su naprosto užas u onome što rade. Jednostavno nema efekta njihovog postojanja – istaknuo je Vrdoljak i kao primjer naveo agencija koje trebaju provjeravaju podatke u vezi s visokoškolskim ustanovama.

– Zatražio sam odgovor o provjeri diploma u BiH, a odgovorili su mi da nisu nadležni i da s inflacijom lažnih diploma treba se bave visokoškolske ustanove. Što onda oni rade? Takve agencije treba ukinuti – rekao je Vrdoljak i dodao da se treba preispitati potreba postojanja mnogobrojnih različitih institucija na razini BiH.

– Smatram da sada za to postoji ozbiljna politička volja – istaknuo je Vrdoljak.

Minimum

Samo deset institucija BiH za zakup je dalo manje od 30.000 maraka u prošloj godini. To su Agencija za antidoping kontrolu, Jedinica za provedbu projekta izgradnje zatvora, Ministarstvo civilnih poslova, Agencija za lijekove i medicinska sredstva, Generalni sekretarijat Vijeća ministara, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela, Fond za povratak, Pravobraniteljstvo, Agencija za rad i zapošljavanje i VSTV BiH .