U Bosni sijeno nikad bolje nije rodilo ali omladina ovo više neće

Redžib Čorbeg je dugogodišnji poljoprivrednik iako je još u dvadesetim godinama. Svom ocu Samiru pomađe od malena kako kaže i ovaj posao radi jer je navikao. Ističe da mu je dosadilo ali da ne može ostaviti mehanizaciju i da kroz zaradu i profit pokušava unaprijediti mašine kako bi olakšao otac i njemu i sebi i braći koja pomažu. Sljedeće godine namjeravaju kupiti rolo balerku da olakšaju još više posao koji rade. Pogledajte više u reportaži Admira Pilića.