SVE U SKLADU SA NEZAKONOM: Međunarodna zajednica koja je kažnjavala Srbe za djelovanje mimo ustava tjerat će Hrvate da iziđu na izbore po neustavnom zakonu…

Najviši međunarodni predstavnici u BiH uputili su pismo predsjedavajućem Vijeća ministara Zoranu Tegeltiji i zamjenicima predsjedavajućeg Vjekoslavu Bevandi i Biseri Turković u kojem upozoravaju da međunarodna zajednica zadržava neophodne instrumente kako bi podržala Mirovni sporazum i zaštitila održavanje općih izbora.

– U skladu sa Zakonom o financiranju institucija BiH, Vijeće ministara BiH, Predsjedništvo BiH i Parlamentarna skupština BiH trebali su okončati sve korake ka usvajanju Proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za 2021. i 2022. godinu do kraja 2021. godine – navodi se u pismu.

Nepostojanje godišnjeg državnog proračuna za 2021. i 2022. godinu, usprkos nedavnom usvajanju Globalnog fiskalnog okvira 2022.-2024.,  posljedica je nefunkcioniranja institucija na državnom nivou i procesa donošenja odluka, primoralo je institucije BiH na privremeno financiranje u posljednjih 15 mjeseci.

Nedavno usvajanje Odluke o privremenom financiranju za drugi kvartal ove godine od strane Vijeća ministara ne ukazuje na promjenu načina osiguranje kontinuiranog financiranja institucija BiH u narednom periodu.

Neizvjesno i neadekvatno financiranje institucija BiH od 2012. godine pa nadalje, a posebno posljednjih godina, direktno utječe na njihovu sposobnost da u potpunosti ispunjavaju svoje ustavne i zakonske odgovornosti, da efikasno i efektivno ispunjavaju svoje obveze i, u konačnici, da pruže najbolju uslugu građanima.

Posebno je zabrinjavajuće što se situacija dodatno pogoršava neispunjavanje ustavnih i zakonskih obveza nadležnih organa BiH u pogledu financiranja rashoda neophodnih za funkcioniranje institucija Bosne i Hercegovine.

Organizacija Općih izbora 2022. služi kao dokaz. Prema Općem okvirnom sporazumu za mir, uz poštovanje prava građana da demokratski biraju svoje predstavnike kako piše u Ustavu, ovo je obveza koja se mora poštovati.

Organizacija općih izbora u nadležnosti je Središnjeg izbornog povjerenstva BiH (SIP), dok je pomoć SIP-u u provođenju ovog zadatka u nadležnosti odgovornih bh. vlasti. Osiguranje financiranja izbora, konkretno, u nadležnosti je Vijeća ministara BiH i Ministarstva financija i trezora BiH.

Sredstva se moraju osigurati u roku od 15 dana od raspisivanja izbora od strane SIP-a, dakle najkasnije do sredine svibnja.

Nakon diskusije o ovom pitanju, pozivamo vas da što prije pristupite odobravanju alokacije sredstava koju traži SIP za organizaciju Općih izbora 2022. godine.

Razumijemo da će SIP uputiti novi zahtjev Vijeću ministara BiH. Ne vidimo pravne ili financijske prepreke koje bi mogle spriječiti dodjelu. Svaki pokušaj daljeg poricanja ili odlaganja traženo financiranje će se smatrati ne samo aktom koji podriva vladavinu prava i demokraciju, već i kršenjem obveze Mirovnog sporazuma.

– U slučaju da ova obaveza ne bude ispunjena, kada BiH jasno ima raspoloživa sredstva, podsjećamo da međunarodna zajednica zadržava neophodne instrumente kako bi podržala Mirovni sporazum i zaštitila održavanje općih izbora – stoji u pismu koje potpisuju visoki predstavnik Christian Schmidt, šef Delegacije EU Johanm Sattler, te veleposlanici Njemačke, Japana, Kanade, Francuske, Italije i Nizozemske.