SVE ČEŠĆE PROVJERE Njemačka više ne priznaje diplome iz BiH

Provjere diploma iz BiH sve su češće u inozemstvu. Zemlje Europske unije do sada su nam “gledale kroz prste”, ali ubuduće će se valjanost diploma procjenjivati na osnovu toga stoji li iza njih akreditirani studijski programi.

Iz Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta BiH upozoravaju da proces akreditacije ne ide dobrom dinamikom, a jedan od razloga mogla bi biti visoka cijena koju su odredile nadležne obrazovne vlasti, odnosno ministarstva.

– Prije nekoliko dana dobili smo pozive ljudi koji su nas obavijestili da im u Njemačkoj ne priznaju diplome, rekao je za Oslobođenje direktor Agencije Enver Halilović.

Jedan od uvjeta za akreditaciju je broj stalno zaposlenih profesora kojih ne bi smjelo biti manje od 50 posto. Međutim, pitanje je koliko visokoškolskih ustanova ne zadovoljava te kriterije. U Agenciji tvrde da raspolažu informacijom da Visoka škola Union iz Mostara ima osam studijskih programa i samo jednog stalno zaposlenog nastavnika, a ovo sigurno nije jedini takav ili sličan slučaj.

– Nastavnici su ti koji opredjeljuju kvalitetu studija i oni su nezaobilazan faktor u procesu ocjene ispunjenosti kriterija za akreditaciju. Ukoliko netko ima više studijskih programa nego što ima zaposlenih nastavnika, onda možete pretpostaviti kakva je kvaliteta rada na tom sveučilištu, tko drži nastavu, kada drži, u kojim terminima. Ustvari, ne samo tko drži nego odvija nastava li se, govori Halilović.

Rektor Paneuropskog univerziteta Apeiron Banja Luka Zoran Ž. Avramović smatra da bi bilo dobro uraditi registar profesora “kako bi se smanjilo mešetarenje” i utvrdilo ko sve predaje. Kaže da profesori zbog niskih plaća rade na više mjesta, što se nerijetko i zloupotrebljava.

– Imao sam priliku vidjeti profesore koji predaju na “N” mjesta, pri čemu je “N” skoro dvocifren broj. Postavljam pitanje kako uopšte mogu stignuti na sve te lokacije, a kamoli održati i predavanja, govori Avramović.