STROGO GRAĐANSKI: Dame i gospodo, vijećnici u Mostaru ne postavljaju vijećnička pitanja zbog ramazana. Da se ne umaraju

Gradsko vijeće Grada Mostara na današnjoj sjednici koja je započela žustro pri samom usvajanju dnevnog reda i zbog toga što nisu dostavljani potrebni materijala vijećnicima u predviđenom roku, danas je preskočilo vijećnička pitanja zbog – ramazana.

Kako je predsjednik Gradskog vijeća Salem Marić obrazložio na kolegiju je dogovoreno da vijećnici danas ne postavljaju pitanja zbog ramazana odnosno vijećnika koji poste.

S obzirom na to da nije tematska sjednica, dogovoreno je da vijećnička pitanja prema Poslovniku ostaju u dnevnom redu, ali da ih neće nitko od vijećnika postavljati zbog ramazana.

Iako su vijećnik SDP-a Arman Zalihić i vijećnica Naše stranke Boška Ćavar imali pripremljena vijećnička pitanja za današnju sjednicu odlučili su se solidarizirati sa svim ostalim vijećnicima i ispoštovati odluku da pitanja ipak ne postave.

Nažalost nije jasno definirano zbog čega je donesena ova, najblaže rečeno, apsurdna odluka s obzirom da su post i vjera intimna stvar i da brojni radnici obavljaju daleko teže, pa i fizičke poslove, za vrijeme posta dok vijećnici u udobnim foteljama često besciljno raspredaju o različitim temama, piše Klix.