Published On: Pon, velj 8th, 2021

SRPSKA ODGOVORILA SIMPATIZERU BISERE TURKOVIĆ: Ne radiš svoj posao, dostavi nam izvještaj.I požuri…

Na dnevnom redu sutrašnje sjednice Narodne skupštine RS-a oficijelno nema tačke dnevnog reda o pismu visokog simpatizera Sakiba i Bisere, Valentina Inzka, ali ima informacija u vezi sa zahtjevom za podnošenje izvještaja o provođenju civilne implementacije mirovnog sporazuma u BiH za posljednjih 11 godina.

U prvobitnim materijalima za sjednicu nije bilo riječi o radu visokog simpatizera Prostora džihada u BiH, a zatim su iz Kluba SNSD-a zatražili dopunu navedenom informacijom o čijim zaključcima će se sutra izjasniti svi poslanici.

Interesantno, Simpatizer Sakiba i Bisere je pismo sa zahtjevom za oduzimanje odlikovanja ratnim zločincima rukovodstvu i klubovima u NSRS-u uputio 27. siječnja, a dan poslije zatražena je dopuna materijala na temu djelovanja visokog predstavnika u BiH.

Narodna skupština RS sutra bi mogla usvojiti tri zaključka u vezi s radom visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH.

  • Prvim zaključkom se zahtijeva podnošenje izvještaja visokog predstavnika o provođenju civilne implementacije mirovnog sporazuma u BiH za period od 2009. do 2020. godine.
  • Drugi zaključak kaže da je članom 2. točka 1. stav f Aneksa 10 Općegokvirnog sporazuma za mir u BiH propisano da će visoki predstavnik vezano za zadatke koji su navedeni u sporazumu izvještavati periodično o napretku u provođenju mirovnog sporazuma (vezano za sporazum) Ujedinjene narode, Europsku uniju, SAD, Rusku Federaciju i druge zainteresirane vlade, strane i organizacije.
  • Treći zaključak navodi da Narodna skupština Republike Srpske traži od visokog predstavnika u BiH da sačini i u roku od 90 dana Narodnoj skupštini Republike Srpske dostavi na razmatranje izvještaj o progresu u implementaciji mirovnog sporazuma u BiH za period od 2009. do 2020. godine.

U obrazloženju ove točke dnevnog reda navodi se da je Republika Srpska na osnovu Sporazuma od 29. 8. 1995. godine, kojim je ovlastila SR Jugoslaviju (čija prava i obaveze je preuzela Republika Srbija), postala indirektni potpisnik Daytonskog sporazuma, jer taj status proizlazi iz Preambule Daytonskog sporazuma (stav 5), a direktni je potpisnik svih 11 aneksa Dejtonskog sporazuma.

“Prema Aneksu X Daytonskog sporazuma – član 2.1.f. – visoki predstavnik ima obvezu da “periodično izvještava Ujedinjene nacije, Europsku Uniju, SAD, Rusku Federaciju i druge zainteresirane vlade, strane i organizacije o napretku u provođenju mirovnog sporazuma u vezi sa zadacima predviđenim u ovom sporazumu”.

Narodna skupština RS-a je Rezolucijom od 15. 10. 2008. godine kao strana u Sporazumu o civilnom provođenju mirovnog sporazuma (Aneksa 10) pozvala je visokog predstavnika da izvijesti Republiku Srpsku kao zainteresiranu stranu o provođenju tog sporazuma.

“Međutim, visoki predstavnik nikada nije izvršio svoje obaveze koje su predviđene članom 2.1.f. Aneksa 10, odnosno nikad nije podnio izvještaj Vladi Republike Srpske o provođenju mirovnog sporazuma.

U materijalima za sutrašnju sjednicu se navodi da visoki predstavnik brutalno krši Daytonski mirovni sporazum.

“Nadležnosti visokog predstavnika su propisane Aneksom 10 Dayonskog mirovnog sporazuma. Visoki predstavnik je u prethodnim godinama svog mandata prisvojio neograničene izvršne, zakonodavne i sudske ovlasti koje ne podliježu nikakvoj reviziji, a pored navedenog je donosio i odluke koje nemaju nikakvo uporište u odredbama Ankesa 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Pored kršenja Daytonskog mirovnog sporazuma činjenjem, visoki predstavnik je kršio i Daytonski mirovni sporazum nečinjenjem, odnosno nije ispunjavao obaveze koje su predviđene Aneksom 10 Dayonskog mirovnog sporazuma. Ovakvo djelovanje visokog predstavnika je potpuno neustavno, nezakonito i nelegitimno i dovodi do povrede ustavnopravnog ustrojstva BiH”, piše.

U prijedlogu se navodi i da je RS privržena dosljednom poštivanju obveze provođenja Daytonskog mirovnog sporazuma i traži od visokog predstavnika da poštuje međunarodno pravo , mirovni sporazum i djeluje u skladu s njim, budući da je upravo visoki predstavnik taj koji treba da omogući da dođe do implementacije mirovnog sporazuma.

“Budući da je Republika Srpska direktni potpisnik Aneksa 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, a članom 2.1.f Dejtonskog mirovnog sporazuma je predviđeno da će visoki predstavnik vezano za zadatke koji su navedeni u sporazumu izvještavati periodično o napretku u implementaciji mirovnog sporazuma, između ostalog, i strane, Republika Srpska ima pravni osnov da traži podnošenje izvještaja o provođenju mirovnog sporazuma”, navedeno je.