Published On: Sub, lis. 20th, 2018

SLUČAJ KOMŠOGLU UJEDINIO JE HRVATE ŠIROM SVIJETA: Portal gradišćanskih Hrvata prati razvoj događaja. Pišu da se ovo nije moglo događati ni u Jugoslaviji

Jezik gradišćanskih Hrvata je specifičan. Izolirani stoljećima od svog naroda oni nisu prošli Vukovu reformu jezika. Može se kazati da je njihov jezik stoga pravo hrvatsko blago. Oni pričaju najsličnije jeziku kakvim su Hrvati govorili  prije nekoliko stoljeća. No sve što pišu možete razumijeti.

Prenosimo njihov osvrt o Komšiću:

Komšić je rekao takaj i ka­ko mu je plan djelati na postupnom približavanju svih u obrazovni institucija u nast­o­janju da se ukloni postojeća segregacija školarov u sridnji i osnovni škola po nacionalnoj pripadnosti. Ča bi zna­čilo da bi se iz škol izbacila nastava na hrvatskom jeziku.

„Provede li se to u djelo bio bi to i formalni politički povratak u Jugoslaviju ka je u prvi ljeti doslovno pokušala ukinuti hrvatski jezik no Ko­mšić čini se bi mogao biti još i gorji. Sasvim je sigurno da Hrvati u Herceg-Bo­sni to nećedu samo pomučkoma gledati dokle ih se pokušava utopiti u većinski bo­šnjački narod. Neodgovorni Komšić zaboravlja kako je počeo boj 1991., zač je proglašena Herceg-Bosna i ča bi to značilo danas.“

SARAJEVO — Novoizabrani član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić u utorak, 9. oktobra je potvrdio kako kani ispuniti obe­ća­nje dano u predizbornoj kampanji o zatvaranju ureda hrvat­skoga člana državnoga vrha u Mostaru, ča ga je tamo tijekom svojega mandata otvorio Dragan Čović, a sredstva ka su izdvajana za održavanje toga zdanja bit će preusmirena za financiranje potrebov mostarskih studentov.

„U Komšićevoj izjavi, ka je u utorak dostavljena medijem iz središnjice njegove stranke Demokratska fronta (DF), st­o­ji kako će on predložiti da se zgrada u koj je Čović otvorio ured ustupi na korišćenje dvim sveučilišćem ka djeluju na is­to­čnoj i zapadnoj obali Neretve.“ Kako nadalje navodi Komšić, neposredno pored rezidencije dosadašnjega člana Predsjed­ni­čtva BiH nalazi se porušena sveučilišna čitaonica ku nigdo nije ni pokušao obnoviti po boju. „Željim viditi kakove su mogućnosti da trenutne pros­torije ureda Predsjedničtva BiH u Mostaru učinimo zajedni­čkim prostorom za učenje i aktivnosti studentov Univerz­i­teta „Džemal Bijedić“ i Sve­u­čilišća u Mostaru“, rekao je Komšić najavivši kako se zbog toga planira sastati s predstav­niki studentov dvih sveučiliš­ćev i razmotriti njeva očekiva­nja i prijedloge. „Najavio sam zatvaranje toga ureda, no ne željim da prostorije ostaju prazne i neiskorišćene“, rekao je Komšić. Čović je ured u zapadnom dijelu Mostara otvorio u aprilu 2016. ljeta s obraz­loženjem kako na ta način že­lji biti bliže ovomu gradu i njegovim gradjanom. (uredn.)

Pošalji ovaj članak prijateljima:

Oznake:

Pravila ponašanja na Poskok.info ilitiga po stranjski Disclaimer