Published On: Tue, Aug 4th, 2020

SIP BiH u problemu: Žalba odgađa ugovor o tiskanju glasačkih listića

Ured za razmatranje žalbi BiH, najdalje za 15 dana, odlučit će o žalbi grupe ponuđača predvođenih firmom “Atlantik bb” na odluku Središnjeg izbornog povjerenstva BiH da posao štampanja glasačkih listića, vrijedan malo više od 688.485 KM bez PDV-a, dodijeli firmi “Unioninvestplastika” iz Sarajeva.

“Nama je žalba u petak došla od ugovornog tijela, odnosno Središnje izborno povjerenstvo. Danas je otišao poziv žalitelju da uplati naknadu za pokretanje žalbenog postupka, a s obzirom na to da je žalitelj grupa ponuđača, nemoguće je očekivati da u tijeku ovaj tjedan to uradi i nama dostavi dokaz o uplati. Nakon toga, mi žalbu rješavamo u roku, osim ako ne bude nekih posebnih potreba da se nešto posebno traži, što mislim da neće biti potrebe. Znači, realno je očekivati da se u narednih 15 dana ta žalba razriješi”, rekla je jučer Željka Klobučar, predsjedavajuća Ureda za razmatranje žalbi BiH.

Izabrani nema kapacitete

U samoj žalbi, koja odgađa potpisivanje ugovora, grupa ponuđača “Atlantik BB” iz Banja Luke te “Igepa BH”, “Amos Graf” i “Farma Prom” iz Sarajeva, između ostalog naveli su da firma “Unioninvestplastika”, koja je izabrana kao najpovoljniji ponuđač, nema kapacitete za takav posao.

“Ponuđač u ponudi navodi da su mu za tisak na tri stroja dovoljna tri radnika za izradu 291 vrste listića u zahtijevanoj količini te od pet dana i isporuku izabranoj pošti. Predmetnu uslugu je nemoguće izvršiti u navedenom vremenu na tri offset mašine, uz angažiranje tri radnika, uz dodatno obrezivanje, falcanje listića na zahtijevani format i pakovanje u kovertu”, navodi se u žalbi u kojoj se dodaje i to da izabrani ponuđač nije dokazao da posjeduje opremu koja je zahtijevana tenderskom dokumentacijom.