Schmidt: Karar vericiler, Bosna Hersek Anayasa Mahkemesinin sorunsuz çalışmasını sağlamalıdır

Na ovo je upozorio povodom nedavnih rasprava u javnosti o upražnjenim mjestima u Ustavnom sudu BiH, kao i prijevremenom umirovljenju potpredsjednika Suda, suca Zlatka Kneževića, koje je za žaljenje.

Ističe da su Odluke Ustavnog suda BiH konačne i obvezujuće i stoga ih “moraju provoditi svi organi vlasti u Bosni i Hercegovini”.

– Ayrıca, kararlarından memnun olsun ya da olmasın, hiçbir mahkeme ya da yargıç, bağımsızlığını tehdit eden baskılara maruz bırakılmamalıdır. Yargıçlar tam bir dönem için atanırlar ve görev süresi güvencesinden yararlanırlar. Kararlarının dayanağı Anayasa ve kanundur. Schmidt, hizmette geçirdikleri sürenin zorla kısaltılmasının, yargının bağımsızlığına ilişkin demokratik ve uluslararası standartlara temelden aykırı olduğunu söyledi.

Podvukao je da je nezavisan i nepristran pravosudni sistem osnovna garancija vladavine prava i demokracije u svakoj zemlji.

Schmidt basın açıklamasında, – Hiçbir kurum veya kişinin Bosna-Hersek’teki herhangi bir mahkemeyi veya herhangi bir mahkeme yetkilisini etkilemeye veya herhangi bir şekilde otoritesini zayıflatmaya çalışmaması veya izin verilmemesi gerektiği sonucuna vardı.