Published On: Ned, sij 6th, 2013

Sastanak Moona i Heideckera: Hitno ukloniti višak oružja

Zapovjednik EUFOR-a general-bojnik Diter Hajdeker (Dieter Heidecker) i američki ambasador u BiH Patrik Mun (Patrick Moon) suglasili su se da problemi u vezi sa skladištenjem i zaštitom velikih količina viškova naoružanja i municije u BiH postaju sve ozbiljniji i da je potrebno hitno i odlučno djelovati.
Oni su ocijenili da je postignut značajan napredak u procesu profesionalizacije Oružanih snaga BiH i ta aktivnost mora biti nastavljena kako bi se omogućilo njihovo značajnije sudjelovanje u pogledu brojnosti i djelokruga aktivnosti u međunarodnim misijama poput ISAF u Afganistanu i misije UN.
Hajdeker i Mun su se suglasili da vojno osoblje Oružanih snaga BiH
u misiji ISAF pokazuje visoke profesionalne standarde i da bi takvo sudjelovanje u značajnijem obimu pomoglo da se pokaže da je BiH podobna za članstvo u NATO i euroatlantskim integracijama, saopćeno je iz EUFOR-a.
Tijekom sastanka, na kojem je bilo riječi o mandatima i ključnim ciljevima u 2013. godini, Hajdeker i Mun su se suglasili o dva pitanja od zajedničkog interesa – nastavku aktivnosti na pružanju potpore Oružanim snagama BiH u osposobljavanju i obuci i hitnoj potrebi za uklanjanjem viškova naoružanja i municije u BiH.
Te dvije oblasti su, kako je rečeno tijekom sureta, tijesno povezane jer je trenutno veliki broj vojnog osoblja angažiran na zadacima čuvanja lokacija s viškovima naoružanja i municije, a smanjenje broja ovih dužnosti omogućilo bi da to vojno osoblje bude raspoređeno na produktivnije profesionalne vojne zadaće i obuku.
Sugovornici su naglasili da OESS, NATO, specijalni predstavnik EU i druge zainteresirane zemlje i međunarodne organizacije imaju prilično usaglašen stav o pitanju potpore provedbi dogovora u vezi pomoći Oružanim snagama BiH u osposobljavanju i obuci i programu za uklanjanje viškova streljiva i naoružanja.