Pročitajte deklaraciju SDP-a i DF-a: Nikad više s HDZ-om i SDA

Socijaldemokratska partija BiH (SDP) i Demokratska fronta (DF) danas su oslužbenili suradnju i principe budućeg zajedničkog djelovanja na izborima 2018. godine, a i nakon toga. Naglasili su da u svom budućem djelovanju ne planiraju koalirati s SDA, i HDZ-om.

Ove dvije stranke obavezuju se na suradnju na svim razinama, kako bi proveli plan svog djelovanja u svim segmentima, od ekonomije, zdravstva, obrazovanja, do socijalne politike, pitanja mladih i sl. No, nisu pojasnlli kako oni planiraju to bolje sutra za sve građane ukoliko tu ne smatraju i Hrvate, također, pri govoru o koaliranju nisu spominali više stranaka, nego samo dvije. HDZ i SDA. Dakle, nejasno ostaje na koji način planiraju borbu uzmemo li u obzir da je HDZ osvojio 80 posto glasova s koalicijskim partnerima na zadnjim izborima

Uglavnom, ove dvije stranke ne spremaju dobro ni Hrvatima ni Bosni i Hercegovini i to nedvojbeno najavljuju.
Originalan tekst deklaracije SDP-a i DF-a pročitajte u nastavku:

Zajednička vizija Bosne i Hercegovine

Bosna i Hercegovina je nedjeljiva, suverena, jedinstvena, sekularnai demokratska evropska država,antifašističkih tekovina u kojoj su svi njeni građani i narodi jednaki na cijelom teritoriju države i imaju ista prava i obavezei kao takva će biti aktivan učesnik euroatlanskih integracija.

Bosna i Hercegovina mora biti uređena kao socijalno-pravedna država, u kojoj su ustavi i zakoni, te institucije države garant ostvarivanja interesa radničke klase u harmoniji sa nosiocima privrednih aktivnosti, te svih drugih odnosa unutar društva.

Bosna i Hercegovina kao država blagostanja sa aktivnom ulogom u proizvodnji i raspodjeli bogatstva i izgradnje socijalne države prilagođene za 21. stoljeće.

Bosna i Hercegovina je država koja svim svojim građanima garantira ostvarivanje osnovnih prava i sloboda u skladu sa Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija,Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda,Evropskom socijalnom poveljom, Međunarodnim paktom o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, a naročito dostojanstvo svakog njenog građanina.

Bosna i Hercegovina mora postati društvo jednakih šansi, što se može postići isključivo jačanjem regulatorne uloge države i javne vlasti. Regulisanje odnosa unutar društva ne može biti prepušteno volji bilo koje društvene grupacije, već je država obavezna to osigurati putem organavlasti.

Vladavina zakona, pravna država, jednakost svih građana pred zakonom i borba za ustavno zagarantirane slobode su ideali kojima će se potpisnici ovog dokumenta povinovati u svom političkom djelovanju. Niko ne smije biti iznad Zakona i niko ne smije biti privilegovan pred Zakonom;

Svi potpisnici ovog dokumenta u skladu sa svojim organizacionim oblikom prihvataju u potpunosti vrijednosti, stavove i ideje propisane i postavljene ovim dokumentom, te se u svom radu obavezuju na njihovo puno poštivanje i provođenje.

Zajedničko djelovanje na realizaciji zajedničkih vrijednosti

Zajedničko djelovanje na cijelom području Bosne i Hercegovine, je prije svega pitanje vraćanja nade i dostojanstva njenim građanima da država Bosna i Hercegovina može biti građanska, demokratska, evropska država u kojoj će prava svakog građanina i naroda biti ravnopravno poštovana.

Zajedničko djelovanje je podizanje glasa, suprotstavljanje i onemogućavanje podjele zemlje po etničkim linijama i zatvaranja njenih građana u etničke „torove“, što nije prirodno niti normalno stanje u Bosni i Hercegovini.

Pitanja borbe protiv nejednakosti, obespravljenosti, siromaštva, nesklada među klasama vratiti u centar ekonomske analize. Zalažemo se za zakonodavstvo kojem je cilj putem poreske i socijalne politike što je moguće više smanjiti nejednakost među građanima.

Ekonomski sistem u kojem će uloga države biti upravljanje ekonomskom i socijalnom organizacijom države čije institucije će raditi na meritokraciji kao tipu vladavine (vladavine ljudi od znanja), što podrazumijeva obrazovanje za sve, ostanak kvalitetnog kadra u državi, primarna zdravstvena zaštita za sve, obavezan javni konkurs na kojem će prednosti imati najsposobniji (a ne najpodobniji) i zauzimati najodgovornije pozicije u društvu.

Postizanje snažnog i kontinuiranog ekonomskog rasta koji će državi omogućiti da garantuje adekvatnu socijalnu i zdravstvenu zaštitu, smanjenje siromaštva, povećanje zaposlenosti što je realan osnov za veće ulaganje u nauku i obrazovanje.

Političke partije i stranke potpisnice se obavezuju na zajedničko djelovanje na političkoj sceni u Bosni i Hercegovni sa ciljem provođenja ciljeva definiranih ovim dokumentom i dostizanja proklamiranih vrijednosti.

Predsjednici i rukovodstva političkih partija i stranaka će održavati zajedničke sastanke sa ciljem planiranja aktivnosti na realizaciji provođenja ciljeva definiranih ovim dokumentom kao i analize rezultata predhodnih dogovorenih aktivnosti.

Lokalne organizacije političkih partija i stranaka će ostvarivati saradnju na lokalnom nivou sa ciljem zalaganja za zajedničke vrijednosti iz ovog dokumenta u lokalnim zajednicama. Saradnja će se odvijati kroz zajedničko djelovanje u općinskim i gradskim vijećima.

Klubovi zastupnika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH, entitetskim parlamentima i kantonalnim skupštinama će po potrebni održavati zajedničke sastanke klubova sa ciljem realizacije konkretnih aktivnosti u parlamentarnim procedurama na realizaciji ciljeva zacrtanih ovim dokumentom.

Interesni oblici političkih partija i stranaka će održavati intezivnu saradnju na realizaciji ciljeva ovog dokumenta koji se odnose na područje interesovanja navedenih oblika organizovanja.

Političke partije i stranke će kontinuirano razgovarati o modelima zajedničkog nastupa na Općim izborima 2018.godine u Bosni i Hercegovini, o čemu će se sačiniti poseban sporazum.

Saradnja sa drugim političkim partijama i strankama, akademskom zajednicom, sindikalnim organizacijama i organizacijama civilnog društva.

Političke partije i stranke potpisnice ovog dokumenta ćezajedno uspostaviti saradnju sa sindikalnim organizacijama u BiH koje pokažu spremnost za zajedničko djelovanje u ostvarivanju ovdje utvrđenih ciljeva.

Političke partije i stranke koje prihvataju ovaj dokument, i koje su svojim dosadašnjim političkim djelovanje pokazale da su protiv politika podjela i socijalne nejednakosti mogu biti uključene u rad ovog bloka uz prethodnu saglasnost potpisnica ovog dokumenta.

Cilj političkih partija i stranaka potpisnica ovog dokumenta jeste uključivanje i saradnja sa organizacijama civilnog društva kako bi zajednički realizovali ciljeve iz ovog dokumenta.

Akademska zajednica je važan dio našeg društva zbog čega ćemo nastojati aktivno sarađivati sa istom, te ju uključiti aktivno u ostvarivanje ciljeva definisanih ovim dokumentom.

Predstavnici organizacija i pojedinci potpisnici ovog dokumenta imaju pravo učestvovati u radu svih foruma organiziranih od strane političkih partija i stranaka potpisnika koja za cilj imaju rad na provođenju ovog dokumenta, bez obaveze da postanu članovi bilo koje od tih političkih partija ili stranaka.

Predstavnici organizacija i pojedinci potpisnici imaju obavezu u svom javnom djelovanju zagovarati vrijednosti, ideje i ciljeve proklamirane ovim dokumentom.

Potpisnici ovog dokumenta su saglasni da se sa ciljem koordinacije u provođenju aktivnosti nužnih za ostvarivanje definiranih ciljeva i dostizanja svih vrijednosti ovdje prihvaćenih, osnuje Odbor za pripremu i realizaciju zajedničkog djelovanja na Općim izborima 2018. godine.