Prezimena Rame: Ploča

 

Prezimena su najvećim djelom zapisivana na osnovu usmene predaje i manjim djelom pisane građe. Istraživanje dr. Filipovića se odvijalo u Rami od perioda 1931.-1935.

Ploča

Selo je zbijeno i ima 34 katoličke kuće.

Vidovići (2 k.), Tanjići (2 k.), Stipići (1 k.), Augustinovići (2 k.), Pločkinjići (7 k.) i Banušići (1 k.) su jedan rod i starinci. Pločkinjići su se nekad zvali Špige. Od Stipića i Augustinovića ima ih i u Kovačevu Polju. – Jeličići (1 k.) i Bilići (1 k.), (opširnije u Podboru). – Uložnici (6 k.), od tog su roda i Matešići (1 k.) starinci su. – Čuljci (7 k.) su starinom i Bogodola u Hercegovini. Ima ih i u Skoplju, (opširnije u Podboru). – Ramljaci (1 k.) su došli sa Orašca prije 1878. Njihova oca dovela je majka sa sobom. – Čurčić (1 k.) je došao iz sela Brišnik u Duvnu oko 1900. – Bošnjak (1 k.) je došao sa Orašca 1925.

Selo je ispod brda, a ono je samo jedan dio Kolivreta. Djeli se na Ploču ili Čuljke i Brijeg, između kojih je potok Kozarica. Na Brijegu je voda Lazovača, a na Ploči Česmica. Od Podbora djeli Ploču potočić Gračanica koji silazi s Gračca.

Njive su ispod sela, sve do Rame: Mraviljače, Brig (Iza Briga), Pustolovine, Trsje, Peari, Vrtli, Pošip, Na Šiou, Glavnice, Zelenice, Dolašnica, Studenac, Vardišće, Zećića Gaj, Kamen, Borike, Bare, Nikolina Njiva, Klanci-sve po kosama, strmim stranama i dolovima. Ispaša je po brdu: Bristovici, Na Likve, Zapode, Kunovača, Na Lazine, Krč. Groblje je kraj sela na mjestu Čevaljikama.

Selo se zove po tome što u njemu ima ploča za krovove. U katoličkom groblju su jedan veliki četvrtasti stećak i jedan visoki na sleme. Na kosi Grepcu, idući ka Mluši, imaju također dva stećka. Priča se da je na Gračacu iznad Čuljaka bila crkva i da je do nje vodio lijep put. I tu ima jedan stećak. Po drugima, nije biloa tamo crkva, nego su se samo krili fratri. Jedno mjesto se i sada zove Fratarsko Setalište.

Na Gračacu je bila šuma i u njoj česma. Tu se svijet krio od Turaka. Priča se da je selo stradavalo od kuge. Tada su bježali u pećine. Neki su tada iz Gostova pobjegli u Bosnu.