Published On: Uto, lip. 12th, 2018

Prepreka europskom putu: Nedovoljno educiran kadar

Ministar pravde BiH Josip Grubeša poručio je u utorak s dvodnevne ministarske konferencije u Mostaru kako je BiH opredijeljena za europski put te da očekuje da bi uskoro mogla usvojiti Strategiju o reformi javne uprave.    Ustvrdio je kako se reforma javne uprave odvija jako sporo, no da se ipak pokušava raditi na daljnjim reformskim ciljevima.   ”Ovom konferencijom smo pokazali kako je BiH opredijeljena za svoj europski put jer znamo da je javna uprava dio europskog demokratskog procesa”, kazao je ministar na konferenciji koja se održava na temu “Dobro upravljanje na zapadnom Balkanu”.

Na upit zašto u BiH nije usvojena Strategija o reformi javne uprave, Grubeša je istaknuo kako državna razina vlasti ima najmanji doticaj s javnom upravom zbog čega je jako bitno, kako je kazao, imati koordinaciju unutar BiH te da u tom procesu sudjeluju sve razine vlasti, kako bi se onda taj strateški dokument mogao napraviti na valjan način.

Ministar je najavio i intenziviranje razgovora s Uredom za reformu javne uprave na razini BiH, kao i svim državnim institucijama. Osim toga, očekuje kako bi BiH mogla vrlo brzo usvojiti tu strategiju.  Inače, BiH je jedina zemlja koja još uvijek nema usvojenu spomenutu strategiju.  Kada je riječ o zaposlenicima u javnoj upravi, Grubeša je kao problem istaknuo nedovoljno educirani kadar, kao npr. za IPA fondove.

”Trebali bismo voditi računa da javna uprava bude kontinuirani edukacijski proces kako državni službenik ne bi bio onaj koji će se zaposliti i čekati mirovinu, nego da bude aktivan i jamac europskom putu BiH”, istaknuo je ministar.  Direktorica Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA) Ratka Sekulović istaknula je kako je uloga ReSPA-e vrlo važna, imajući u vidu da je reforma javne uprave zajedno s ekonomskim upravljanjem i vladavinom prava, fundamentalno važna za političke i ekonomske uspjehe zemalja i za njihovo približavanje standardima EU.   Po njezinim riječima, reforma javne uprave je proces koji se odvija sporo i čiji se efekti ne mogu vidjeti tako brzo.

”Mi ćemo i u idućim godinama, uz kontinuiranu podršku naših zemalja članica, nastaviti odgovarati na ono što su potrebe regije na regionalnoj i individualnoj razini”, naglasila je.  Zamjenik šefa Izaslanstva EU u BiH Khaldoun Sinno ocijenio je kako iz EU smatraju funkcionalnost javne uprave jednom od fundamentalnih stvari koje su od ključnog značaju u procesima  pristupanja zemalja Uniji.

Poručio je kako su vrata EU otvorena, ali da je preduvjet za to javna uprava koja će biti transparentna i funkcionalna.    Ono što se konkretno očekuje od BiH jeste donošenje strategije za čitavu zemlju iz ove oblasti, kao i strategije za financijsko upravljanje, poručio je Sinno.  Konferencija u Mostaru okupila je ministre nadležne za pitanja javne uprave, predstavnike ministarstava i financija, kao i nacionalne IPA koordinatore zapadnog Balkana, te predstavnike državnih administracija. Oni će tijekom dvodnevne konferencije raspravljati  o strateškom okviru reforme javne uprave i financijskoj održivosti, kvaliteti planiranja i koordinaciji politika, monitoringu i izvještavanju o provođenju ovih strategija, kao i o odgovarajućoj financijskoj pomoći EU za podršku reformama.

Pošalji ovaj članak prijateljima:

Pravila ponašanja na Poskok.info ilitiga po stranjski Disclaimer