Oglasio se Sud BiH i potvrdio presudu protiv Novalića i drugih

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je danas informaciju da je vijeće Apelacijskog odjela dana 26. veljače otpremilo drugostupanjsku presudu u predmetu Fadil Novalić i drugi, a kojom je u cijelosti potvrđena prvostupanjska presuda od 5. travnja 2023. godine.

– Prije svega, napominjemo da je praksa ovog suda da sa službenim priopćenjima istupa tek nakon što stranke zaprime odluku. Međutim, u konkretnom slučaju, u medijima su se već pojavile određene informacije, što je i očekivano, s obzirom na to da je ovaj predmet već od samog početka medijski i od strane šire javnosti itekako popraćen. Stoga, cijeneći bitnost davanja točnih informacija i sa aspekta transparentnosti rada Suda, a samim tim i održavanja povjerenja javnosti u rad pravosuđa, naročito u predmetima označenim kao “visoka korupcija”, potvrđujemo informaciju da je vijeće Apelacijskog odjela , 26. siječnja 2024., otpremilo drugostupanjsku presudu u predmetu Fadil Novalić i drugi, a kojom je u cijelosti potvrđena prvostupanjska presuda od 5. travnja 2023.godine – navodi se u priopćenju.

Podsjećaju da su prvostupanjskom presudom Suda, optuženi Fadil Novalić, Fahrudin Solak, Fikret Hodžić i pravna osoba „F.H. Srebrena malina“ d.o.o. Srebrenica, oglašeni krivim, odnosno pravna osoba odgovornim, da su radnjama opisanim u izreci prvostupanjske presude počinili kazneno djelo zloupotreba položaja ili ovlasti iz članka 383. stavak 3., u vezi sa stavkom 1. KZFBiH, u vezi sa člankom 55. i 31. istog Zakona, a optuženi Fahrudin Solak i kazneno djelo krivotvorenje službene isprave iz članka 389. stavak 2., u vezi sa stavkom 1. KZFBiH.

Na osnovu navedenog prvostupanjski sud je optuženima izrekao sljedeće kazne zatvora, i to: optuženom Fadilu Novaliću, kaznu zatvora u trajanju od 4 godine; optuženom Fahrudinu Solaku, jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 6 godina; optuženom Fikretu Hodžiću, kaznu zatvora u trajanju od 5 godina; optuženoj pravnoj osobi „F.H. Srebrena malina“, novčanu kaznu u iznosu od 200.000,00 KM.

Istom presudom, optuženi Fadil Novalić, Fahrudin Solak, Fikret Hodžić i pravna osoba „F.H. Srebrena malina“ su oslobođeni od optužbe da su, radnjama opisanim u oslobađajućem dijelu izreke prvostupanjske presude, počinili kazneno djelo udruživanje radi činjenja kaznenih djela iz članka 249. stavak 1. KZBiH, u vezi sa kaznenim djelima zloupotreba položaja ili ovlasti iz članka 383. stavak 3. u vezi sa stavom 1. KZFBiH, primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem iz članka 219. stavak 3. u vezi stavka 2. KZBiH, pranje novca iz članka 209. stavak 3. u vezi sa stavkom 1. KZBiH, krivotvorenje ili uništenje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava iz čl. 261. st. 2. KZFBiH, krivotvorenje službene isprave iz članka 389. stavak 2. u vezi stavka 1. KZFBiH i povreda obaveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga i sastavljanja financijskih izvještaja i njihovo krivotvorenje ili uništavanje iz čl. 262. st. 2. KZRS.

Konačno, prvostupanjskom presudom optužena Jelka Milićević, oslobođena je od optužbe da je počinila kazneno djelo nesavjestan rad u službi iz čl. 387. st. (2) u vezi st. (1) KZ FBiH.

Protiv presude vijeća Apelacijskog odjela , žalba nije dozvoljena./HMS/