Published On: Sat, Oct 10th, 2015

KONZISTENTNOST I TA TVOJA SELA: SDA protiv “daljnjih etničkih podjela”. U slučaju Mostara želimo daljnje etničke podjele

Danas je u Sarajevu održana Druga redovita sjednica Glavnog odbora Stranke demokratske akcije na kojoj su,kako prenosi Hrvatski Medijski Servis, usvojeni sljedeći zaključci:

Glavni odbor SDA je podržao dosadašnji rad Vijeća ministara BiH i Vlade Federacije BiH. Nakon višegodišnjeg zastoja deblokiran je europski put BiH. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je stupio na snagu,usvojena je Reformska agenda čija realizacija je otpočela, te se stiču uvjeti da BiH podnese kredibilnu aplikaciju za članstvo u EU.

Glavni odbor posebno pozdravlja odlučnost ovih tijela izvršne vlasti, kao i kantonalnih vlada, da se poboljša ukupan gospodarski ambijent u zemlji. Ovdje se posebno ima u vidu deblokada izvoza bh.proizvoda u EU, usvajanje Zakona o radu od strane Parlamenta FBiH, kao i podsticaj za zapošljavanje mladih ljudi u FBiH. Posebno je važno da je, u ovom trenutku, u odnosu na isto vrijeme prošle godine, u FBiH više zaposlenih oko 6000 s tendencijom daljeg rasta.

Glavni odbor SDA zahtijeva od svih institucija vlasti u BiH da se plaće u javnom sektoru primjere teškoj ekonomsko-socijalnoj situaciji u skladu s jasnim parametrima koje je SDA ranije usvojila.

Glavni odbor SDA pozdravlja razgovore predsjednika SDA i SBB Bakira Izetbegovića i Fahrudina Radončića s ciljem uspostave stabilnih parlamentarnih većina u BiH. Ostajući privrženi koaliciji sa Savezom za promjene iz entiteta RS na državnoj razini, kao i dosadašnjoj suradnji sa SBiH i A-SDA, Glavni odbor daje punu podršku predsjedniku Stranke Bakiru Izetbegoviću da nastavi razgovore radi ulaska SBB u vlast. Za stablizaciju političkih prilika u BiH i provođenje planiranih reformi potrebna je stabilna i efikasna vlast.

Glavni odbor SDA izražava duboku zabrinutost izuzetno lošim stanjem i položajem Bošnjaka u entitetu RS, posebno sve učestalijim napadima na povratnike, njihovu imovinu i vjerske objekte. Od vlasti entiteta RS tražimo da efikasno zaštiti bošnjačke povratnike od diskriminacije, javno osude svaki napad na povratnike u ovaj entitet, da svojim izjavama ne doprinose stvaranju loše klime i netrpeljivosti, putem organa sigurnosti pruže zaštitu povratnicima, posebno svojim svakodnevnim prisustvom u mjestima u kojima žive povratnici, omoguće bošnjačkim povratnicima zapošljavanje u administrativnim i pravosudnim organima i tijelima ovog entiteta, u skladu s Ustavom i zakonom, naročito u policijskim srukturama prema Popisu stanovništva iz 1991.godine.

Glavni odbor SDA traži da diskriminacija bošnjačke djece u školama entiteta RS konačno prestane i omogući izučavanje bosanskog jezika.

Nije dovoljna samo konstatacija međunarodne zajednice da je pitanje naziva jezika u službenoj upotrebi u BiH riješeno Daytonskim mirovnim sporazumom. Potrebna je akcija, posebno OHR-a i OSCE-a, kako bi se ova odrednica Daytona primijenila u praksi.

SDA će poduzeti sve ustavne i zakonske mjere, i koristiti sve institucionalne mehanizme zaštite u pravnoj borbi za ostvarivanje prava i interesa Bošnjaka i svih drugih na obrazovanje na svom maternjem jeziku.

Glavni odbor SDA podržava stav Predsjedništva Stranke da dok se ne steknu normalni uvjeti za odvijanje redovite nastave u školama na području entiteta RS, da se putem Vlade FBiH i kantona iznađe mogućnost financiranja alternativnih vidova obrazovanja u edukativnim centrima za djecu u Konjević Polju i Vrbanjcima, kao i drugim mjestima gdje se ukaže potreba.

Glavni odbor SDA najoštrije osuđuje napade na bošnjačke povratnike u Tomislavgradu i Čitluku. Tražimo od vlasti ovih kantona da poduzmu mjere kako se ovakvi i slični slučajevi u budućnosti ne bi događali.

Glavni odbor SDA je podržao odluku Predsjedništva Stranke da se formira tim na čelu sa potpredsjednicom FBiH Melikom Mahmutbegović koji ima zadatak da se ustavi svih kantona dovedu u sklad s Ustavom FBiH. Ovo posebno kada je naziv jezika u službenoj upotrebi u pitanju.

Glavni odbor SDA je najoštrije osudio Odluku RS o održavanju referenduma o radu Suda i Tužiteljstva BiH. Poziva se OHR da bez odlaganja iskoristi svoje Dayiztonske mehanizme i ovu odluku stavi van snage, a njene aktere na čelu s Miloradom Dodikom sankcionira . Još jedanput ponavljamo da se radi o vrlo opasnoj odluci koja je izravn prijetnja miru, koja vodi ka destabilizaciji prilika u BiH i regiji.

Glavni odbor SDA smatra da se Strukturalni dijalog o reformi pravosuđa ne može odvijati pod prijetnjom održavanja referenduma. Odluka o referendumu se mora odmah staviti izvan snage, a Strukturalni dijalog nastaviti kako bi BiH dobila efikasniju i funkcionalniju sudsku vlast. Neprihvatljivo je bilo kakvo umanjivanje postojećih nadležnosti Suda i Tužiteljstva BiH.

Glavni odbor SDA odbacuje i najnovija zagovaranja Hrvatskog narodnog sabora koja se odnose na dodatne etničke i teritorijlane podjele BiH. Buduće ustavne reforme mogu voditi samo reintegraciji BiH, a nikako njenoj dodatnoj dezintegraciji.

Glavni odbor odbacuje špekulacije o navodno postignutom dogovoru za Statut Grada Mostara. Radi se o insinuacijama. Do sada nije postignut nikakav dogovor, a stav SDA u odnosu na to pitanje ostaje nepromijenjen i definiran je na 6.Kongresu Stranke. Zalažemo se za jedinstven grad Mostar s više jedinica lokalne samouprave i etničkom rotacijom na mjestu gradonačelnika svake četiri godine. Tražimo ravnopravnost svih i isključivanje dominacije bilo koga nad bilo kime. Ovi stavovi SDA će biti prezentirani i zastupani putem naših predstavnika u interresornoj radnoj grupi za izmjene Izbornog zakona uz konsultacije s Gradskim odborom SDA Mostara i ŽO SDA HNŽ.

Glavni odbor SDA poziva sve institucije u BiH da se aktivno uključe u humanitarnu akciju pomoći vezano za aktualnu izbjeglički krizu.

Glavni odbor SDA podržava stav Predsjedništva SDA da se pitanja vezana za rad Kluba zastupnika SDA u državnom parlamentu rješavaju dijalogom unutar organa Stranke. Traži se puno jedinstvo Kluba, poštivanje i provođenje odluka organa Stranke u radu Kluba u Parlamentu BiH.

Glavni odbor SDA usvojio je Odluku kojom se dr.Selmo Cikotić imenuje za predsjednika Savjeta SDA, a dr. Nermina Kapetanović za zamjenicu predsjednika. Rukovoditelje stručnih odbora Savjeta kao i članove ovog tijela imenovat će Predsjedništvo Stranke./HMS/