OBJEKTIVNO IZVJEŠĆE S 19. SJEDNICE OV Direktor Vodovoda Posušje nakon devet godina ne zna koliki je dug poduzeća, a mještani Vinjana nisu znali za postavljanje ogromnog repetitora!

Danas (srijeda) 09.11.2022. je održana 19. sjednica OV Posušje.

 

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

 1. lzvješće o radu javnog poduzeća „Vodovod” d.o.o. Posušje za 2021. godinu

 

Direktor JP Vodovod gosp. Lebo je kazao da su svi vijećnici na mail dobili izvješće te da će odgovoriti na postavljena pitanja.

 

Vijećnik Topić je pitao koliki je ukupan dug JP Vodovod na kraju 2021. godine. Brojke u izvješću JP Vodovod koju je pisala uprava poduzeća nisu iste u odnosu na brojke koje se nalaze u bilanci stanja i revizorskom izvješću. Direktor Lebo je odgovorio da ne zna koliki je ukupan dug javnog poduzeća. Na što je vijećnik Topić kazao da dug JP Vodovod 31.12.2021. godine iznosi 10 293 144 KM što je vidljivo u bilansi stanja koja je dostavljena vijećnicima.

 

Vijećnik Topić je također kazao da je dug JP Vodovod za vrijeme dva mandata gosp. Lebe od 2013. godine  porastao za 2 498 438 KM.

 

Vijećnica Pirić kazala je da postavljanje pitanja o poslovanju direktoru JP Vodovod nije prozivanje direktora već jedini način dolaska do informacija o poslovanju javnog poduzeća.

 

Na konstataciju direktora Lebe da JP Vodovod nije obavezno raspisivati javni oglas prilikom  zapošljavanja, kazala je da to nije točno. Zakon o radu nalaže raspisivanje javnog oglasa, a samim time bi zapošljavanje bilo puno transparentnije.

 

Vijećnica Pirić je navela da je Vlada FBiH uplatila sredstva Županiji u iznosu od cca 4 157 500 KM za izgradnju pročištača pitke vode na Senjakovini. Međutim, uprava JP Vodovod nije uspjela napraviti glavni projekt pročištača zbog neznanja kako raspisati javne nabavke.

 

Predstavnici voda Republike Hrvatske su odobrili sredstva u iznosu od 400 000 kn za izradu glavnog projekta pročistača na Senjakovini čija ukupna vrijednost iznosi 125 000 KM.

 

Vijećnik Šušnjar je kazao da je OV Posušje ujedno i osnivačka skupština JP Vodovod koja se po poslovniku Vodovoda treba sastati minimalno jednom godišnje. Zatim je naveo kako su država i općina izgradile branu u Tribistovu, kako je „Inženjerija“ 90-tih godina izgradila novi cjevovod kroz Brinu, kako je domaće posuško stanovništvo volonterski svojevremeno dovelo vodu do svojih kuća, kako imamo prirodni pad vode za razliku od drugih općina, kako je općina pomogla izgraditi MHC Senjakovine, što znači da JP Vodovod ima vrhunske predispozicije da bude solventno javno poduzeće. Međutim, stvara se dodatni dug od skoro 2,5 milijuna KM kako je naveo kolega Topić.

 

 

Izvješće o radu JP Vodovod je usvojeno sa 7 glasova protiv i 16 glasova za.

MHC Senjakovine

Zadnja točka koja je bila jest:

 

 1. Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi.

 

Vijećnik Topić je pročitao mail koji je dobio od žitelja sela Korita u Rakitno – Sutina.

 

 

 1. Nas žitelje sela Korita kao i ostalih sela koje povezuje R419 zanima da li je Općina Posušje i načelnik općine izlobirao način u pronalaženju sredstava kako bi se riješio dugogodišnji problem putne infrastrukture glede posuške ingerentnosti kao i puta prema gradu Širokom Brijegu? Samim rješavanjem ove problematike i asfaltiranjem jedne trake kolnika poboljšao bi se standard života u selima koje povezuje navedeni put!
 2. Drugo krucijalno pitanje je i infrastruktura vodovoda. Kada se točno planira kopanje i polaganje vodovodnih cijevi i puštanje vode u domaćinstva u selo Korita i Zaušlje?
 3. Selo Korita je zapušteno, nije se ulagalo ništa u isto osim što su se izvlačili razni resursi. Naše treće pitanje glasi: Kako i kome možemo uputi molbu glede rasvjete kako bi se isto osvijetlilo? Žalosno je da nas u 21. stoljeću iz mraka može zaskočiti divlja zvijer ispred kuće, a da ju i ne vidimo!

Načelnik Begić je odgovorio da će ići uskoro projekt par stotina metara asfalta prema selu Korita. Zatim, da je za vodovod prema Koritima trebalo pitati gosp. Lebu, ali vjerojatno kada se završi prsten rakitskog vodovoda, da bi tada trebao ići ogranak vodovoda za selo Korita.

Korita

Vijećnica Pirić je pitala u kojem roku će se nabaviti zaštita od sunca na prozore nove zgrade OŠ Ivana Mažuranića. Ružno je na novoj zgradi vidjeti da su prozori oblijepljeni bijelim papirima A4 formata. Dalje, je pitala kada će se učionice opremiti audiovizualnim sredstvima. Sada u učionicama imamo samo ploču i kredu kao prije 50 godina.

Vijećnik Širić je dao primjer nove OŠ u Širokom Brijegu te je naveo da treba staviti vanjske panele zaštite od sunca. Također je rekao da je to velika investicija, te treba biti strpljiv.

Vijećnica Pirić je nastavila s drugim pitanjem koja se tiče rekonstrukcije rasvjete u Ulici fra Grge Martića . U ovoj ulici imamo dosta obrtničkih radnji čiji vlasnici strahuju za imovinu, a uredno plaćaju porez.

Načelnik Begić je odgovorio da će se iduće godine izvršiti rekonstrukcija rasvjete u navedenoj ulici, kao i u Ulici kralja Tomislava.

Vijećnik Šušnjar postavio je pitanje kolodvora na novoj – staroj lokaciji  ispod svadbenog salona Viktorija. Zašto se opet mijenja lokacija kolodvora, kada je OV u ovom sazivu bilo suglasno da predviđena lokacija kolodvora ide iznad borića OŠ Ivana Mažuranića i s donju stranu magistralne ceste jer svejedno će općina s istim vlasnicima pregovarati, te će imati dodatni trošak podvožnjaka preko magistralne ceste i staze za učenike od kolodvora do osnovne i srednje škole.

staro idejno rješenje kolodvora u Posušju

Načelnik Begić je rekao da je odluka na javnoj raspravi, nakon završetka javne rasprave napraviti će sve preduvjete za kolodvor. Kolodvor nemamo i dogodine ga trebamo početi raditi, a ne čekati sto godina, a za zemljište ispod magistralne ceste općina je i dalje zainteresirana za parkinge i jedan dio čak za autobuse koji bi iskrcavali učenike bliže školi.

Vijećnik Nenadić je pitao tko postavlja ogromni repetitor u blizini igrališta u zaseoku Kućetine u MZ Vinjani. Tko je dao za to suglasnost i koncesiju da se to gradi? Mještani su saznali da je suglasnost dala Županija, a da je zemljište od „Šumarije.“ Međutim, tu žive 40 djece do 15 godina. Tko će odgovarati ako netko oboli? Zašto nisu obavješteni žitelji kao i zašto MZ Vinjani nije iste obavjestila niti je dala suglasnost?

Predsjednik OV Lončar je kazao da treba vidjeti u zakonu koja je predviđena udaljenost baznih stanica, te je sve u nadležnosti Županije. Možda je neko rješenje da se repetitor udalji prema sjeveru, prema vodospremi.

Vijećnik Nenadić se osvrnuo i na problematični kružni tok na Mokrom Docu te je upozorio da se može dogoditi scenarij da vlasnik zemlje blokira promet na vlastitom zemljištu, i poželio je da se s vlasnikom zemlje što prije riješi problem.

Vijećnik Grbeša je pitao kada će ići uređenje zelene površine kružnog toka na Ričini, te izmještanje trgovaca na lokaciju predviđene tržnice , te je pitao za projekt GP Osoje koje su najnovije informacije.

staro idejno rješenje uređenja okoliša kružnog toka na Ričini

Načelnik Begić je rekao što se tiče okoliša kružnog toka na Ričini da je u razgovoru sa svojim pomoćnikom. Imaju neka rješenja i prijedloge te razgovara s ljudima koji tamo prodaju svoje proizvode, čekati će da im isteknu dozvole koji oni imaju, pa će okoliš gledati rješavati kroz slijedeću godinu.

Što se tiče GP Osoje on nije u domeni Općine Posušje. Lobiraju. Nadaju se da će sve biti spremno do uspostave nove vlasti s viših razina.

Vijećnik Boban je problematizirao autobusna stajališta i dao prijedlog jeftinijeg načina izrade autobusnih stajališta. Dao je prijedlog i financiranja istih preko županije i općine.

Vijećnik Polić je pitao kada ide rekonstrukcija ulice Marka Marulića. Kazao je od kada je otvorena nova osnovna škola mnogo djece do 05 razreda ide tom ulicom pješke, a ulica nema nogostupa. Vrlo opasno izgleda i hitno je potrebna rekonstrukcija. Postavio je i pitanje rubnih dijelova grada, zašto mještani moraju sufinancirati svoje nogostupe, dok u užem dijelu grada ne trebaju.

Načelnik Begić i predsjednik Lončar su odgovorili da nema kod mještana problema prilikom sufinanciranja, ali kako se grad širi, naravno i da će na te rubne dijelove doći red uređenja ulica.  Kada će to biti? Svakako ne bi uređenja rubnih ulica trebala ići prije kanalizacije, jer kada se bude radila kanalizacija biti će raskopan cijeli grad i morati će se raditi ponovo neke stvari, a nakon toga i rekonstrukcije cijelih ulica.

Vijećnik Bešlić je problematizirao ceste u MZ Zagorje pogotovo oko mjesne crkve. Načelnik Begić je odgovorio da će sredstva za ceste ići uskoro dvostruko više i da zna za problem cesta u Zagorju.

Vijećnik Šušnjar je pitao za projekte tri kružna toka: u Vukovarskoj ulici kod Digitrenda, u Ulici Ante Starčevića kod Dragoje benza, te na križanju Zagrebačke ulice i Ulice Viteza Mile Bošnjaka. Kazao je da su prvo i zadnje križanje vjerojatno trenutno najopasnije raskrsnice za promet u gradu. Hoće li se ići u realizaciju navedenih projekata?

Načelnik Begić je odgovorio da navedene projekte pripremaju. Iste će aplicirati prema nadležnim institucijama, kroz razne fondove, javne ceste FBiH itd. Vidjeti ćemo kako ćemo proći, svakako trebamo pripremiti projektnu dokumentaciju.

Vijećnik Topić je problematizirao izvješća i dopise mjesnih zajednica. Kazao je da ukoliko ostale MZ ne dostave uskoro svoja izvješća onda da se iste raspuste i da se ide u prijevremeni izbor mjesnih zajednica. Predsjednik Lončar je kazao da su svakako izbori MZ u šestom mjesecu.

Vijećnik Boras je problematizirao išaranost prometnih znakova u Rastovači. Kazano je da je prijava upućena PU Posušje.

Vijećnik Begić je problematizirao cestu kroz središte Graca. Osvrnuo se na jedan stari put kojeg bi trebalo dodatno proširiti pri čemu bi se stvorile nove parcele za izgradnju kuća.

 

19 sjednica OV Posušje

 

Ostale točke koje su također usvojene su:

 

 

 1. Informacija o stanju odvoza, odlaganja komunalnog otpada i stanju okoliša
 2. Prijedlog Zaključka o usvajanju Konačnog izvješća o procijenjenoj šteti -Elaborat o procijenjenoj šteti uzrokovanoj šumskim požarom 2022. godine na području općine Posušje
 3. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju Povjerenstva za provedbu javnog nadmetanja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine
 4. b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog nadmetanja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu općine
 5. Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina -zemljišta
 6. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom
 7. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana VIR (Sutina Virska-Barica)
 8. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana RASTOVAČA (Vicani)
 9. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana RASTOVAČA (Pavine vrtline)
 10. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana POSUŠJE (Ulica Marka Marulića-sjeveni dio)
 11. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana BATIN (Osnovna škola)
 12. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana RIČINA (Most na Ričini)
 13. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana POSUŠJE (Gaj-Ulica kneza Mislava)
 14. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana POSUŠJE (Ulica fra Petra Bakule-Dočić)
 15. Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana POKLEČANI-VRPOLJE (Bijeli Brijeg-Žabljak Zmijaža)

 

 

Ovime je završena redovita 19. sjednica. OV Posušje  u 11h i 30 minuta.

 

poskok.info