Na čelu Vijeća Europe u odboru za ljudska prava više neće moći biti promotorice ratnih silovatelja kao što je do to sada bila Dunja Mijatović

Dunja Mijatović neće završiti u zatvoru zbog promocije odbjelog ratnog silovatelja, ali svakako više osoba poput nje neće moći biti u bilo kojem tijelu Vijeća Europe. Pogotovo ne u tijelu koje se bavi zaštitom ljudskih prava.

Naime u Europskom parlamentu usvaja se zakon koji će biti harmoniziran na svim razinama Europe. Pa tako i u na razini VIjeća Europe.

Taj zakon osigurat će da samo osobe potpuno čiste prošlosti mogu biti na ključnim mjestima Vijeća Europe, pogotovo na mjestima koji se bave zašitom prava slabijih, prava žena i rodnih prava.

Dunja Mijatović , na sramotu Europe, bila je na čelu odbora za ljudska prava unutar Vijeća Europe.

A upravo je ona najodgovornija što je film s ustašom, nacistom, serijskim silovateljem, film njene Kume  Štefice u kojem se pojavljuje već tada optuženi ratni zločinac, doživio europsku premijeru i lauretizaciju.

Umjesto da pred Vijećem Europe pojasni zašto je tom filmu osiguravala nagrade i da stane pred silovane žene BIH i javno im se ispriča Dunja Mijatović, do krsja mandata ispucala je svoj staž.

Napominjemo da MVP  RH koji se “posebno skrbi” o Hrvatima u BIH kao niti jedan EU zastupnik u EU nikada nije javni progovorio o ovom dijelu mračne prošlosti ljubiteljice  Mire Hrstića. Čovjeka koji se žrtvsma prije silovanja predstavljao kao “ustaški časnik”

Miro Hrstić vjenčani je kum Štefice Galić kojeg je dotična antifašistulja stavila u film o svojem pokojnom mužu HOS-ovcu, kojeg je također lažno predstavila kao antifašistu.

HOS i antifašitam i ustaška čast i kumstvo ne idu u istu rečenicu.

Pozivamo sve silovane Srpkinje Hercegovine da se konačno trgnu i progovore o ovome pred vratima Vijeća Europe.

Napominjemo: Iako smo informirali Vijeće Europe,  točnije adresu Dunje Mijatović o tome što Štefica promovira po BIH ona nije reagirala. Dapače, ustaškočasnoj kumi osigurala je EU promociju.

Isto su uradile i srpske Novossti Borisa Dežulovića i Viktora Ivančića.

I njih dva promovirali su film sa silovateljem Srpkinja.

more recommended stories