Kupujte sablje Kraljevine SHS. Cijene im vrtoglavo skaču

Nakon rata su koštale bagatela. Svega 40 eura. Potom su narasle na nekih 100 eura. Prošle godine dosegnule su vrijednost od 250 eura dok ih danas čak i na Hreliću u Zagrebu možete pronaći ispod 350 eura. Na europskom tržištu dostižu vrijednost i 1000 eura ako su očuvane ili pogodne za restauraciju.

No takvih je sve manje.

Ako budete sreće pa malo proučite izdanja i naletite na oficirsku ili neku još većeg čina, pametno bi bilo doći u posjed iste. Već nakon kupovine bit ćete bogatiji za par stotina eura odlučite li ju se isti dan prodati.

Svaka stvar s rijetkošću dobija na cijeni. Sablje Kraljevine SHS jedne su od najljepših monarhističkih sablji Europe, i njihovo vrijeme tek dolazi.

 

Inače za neupućene Monarhija Srba, Hrvata i Slovenaca bila je prva suvremena hrvatska država. Većina ministara bili su Hrvati u toj kraljevini , po prvi put hrvatski barjak bio je dopušten na javnim objektima, Dalmacija se po prvi put sjedinila sa Slavonijom i Užom Hrvatskom a u toj državi i svi Hrvati živjeli su u istoj Banovini. Banovini Hrvatskoj.

Sve to naravno uništila je njemačka čizma. Ona kojoj ustašoidi i danas vjeruju.

Ista ta politika kumovala je stvaranju FBIH, ne samo dakle dokinuću Banovine Hrvatske. Ista ta politika kojoj plješću ustašoidi danas govori o nekakvom pomirenju s džihadom i tjeranju Srba.

Sramotno je koliko glupana živi među nama.