Published On: Mon, Nov 25th, 2013

Korupciju su najstrože kaznili sudovi u Trećem entitetu…

Europska komisija podupire borbu protiv korupcije u BiH. Čini to u okviru niza projekata koji bi se trebali realizirati u BiH, a u cilju smanjenja korupcije. Naime, do koje granice korupcija utječe na svaki segment života građana u BiH pokazuje činjenica da jedan od tri građana vjeruje kako je korupcija najveći problem s kojim se BiH suočava. Čak je u izvješću o napretku BiH u ovoj godini zaključeno da korupcija nastavlja negativno utjecati na sve sfere života, ekonomski razvoj i vladavinu prava te je upozoreno kako je politička volja da se pozabavi ovim pitanjem još uvijek veoma slaba. Posebice se to zrcali kada je u pitanju jačanje institucionalnih kapaciteta.

Podrška EU antikorupcijskim naporima u BiH se prvenstveno fokusira na praktične reforme koje će poboljšati život ljudi. Stoga i najveći dio antikorupcijskih napora EU uključuje informiranje građana o tome kako se učinkovito moraju boriti protiv ovog problema. Samo kroz IPA projekte u 2009. godini EU je dodijelila 500 tisuća eura za jačanje antikorupcijskih kapaciteta u institucijama BiH uključujući Antikorupcijsku agenciju. No, problemi vezani uz fenomen korupcije u BiH i dalje tapkaju u mjestu. Naime, iako je zakonski okvir za borbu protiv korupcije mahom već uspostavljen, njegova provedba je neadekvatna i nedosljedna u cijeloj zemlji. Stoga ne čudi da se u izvješću o napretku BiH u ovoj godini navodi da je postignut ograničen napredak u borbi protiv korupcije. Najozbiljniji slučajevi korupcije koji se procesuiraju po zakonima BiH jesu primanje darova, ili drugih koristi, nelegalno posredovanje, zloupotreba položaja ili ovlasti, prijevara, krivotvorenje službenih dokumenata i nelegalno oslobađanje zatvorenika.

Podbacio i Sud BiH

S druge strane, zatvorsku kaznu za korupciju u BiH dobije tek svaki peti osuđenik, iako je ona propisana za većinu korupcijskih dijela. U proteklih pet godina optuženi su oslobođeni u trećini od 1458 suđenja za korupciju, a sudovi su izrekli samo 211 zatvorskih kazni. U ostalim slučajevima osuđenici su dobili uvjetne i novčane kazne, otkrivaju podaci VSTV-a. Pred Sudom BiH je u proteklih pet godina pod optužbom za korupciju procesuirano 25 osoba, ali su zatvorske kazne izrečene samo trima osobama. U istom razdoblju, što znači zadnjih pet godina, na entitetskim sudovima u FBiH, zatvorom je kažnjeno 13 posto osuđenih za korupciju, a sudovi u RS-u imali su 30 posto osuđenih. Korupciju su najstrože kažnjavali sudovi u Brčko Distriktu, dosudivši zatvor u 71 posto slučajeva.

Iz navedenih primjera nije teško zaključiti zbog čega EU podupire borbu protiv korupcije u BiH te zbog čega je ta borba važan aspekt EU pomoći BiH kroz Instrumente predpristupne pomoći (IPA). U tom kontekstu treba promatrati zaključak izvješća o napretku BiH u kojemu se navodi da korupcija i dalje ima negativan utjecaj na sva područja života, ekonomski razvoj i vladavinu prava te da još uvijek nema političke volje baviti se ovim problemom.