KONAČNO KOMUNICIRALI I S HRVATIMA: Amerikanci od Korektiva zatražili prijedlog ustavnih promjena FBiH

Na zamolbu Veleposlanstva SAD u BiH udruga Korektiv za unapređenje i koordinaciju aktivizma u lokalnoj zajednici Široki Brijeg izradila je prijedlog ustavnih promjena Federacije BiH, prethodno uputivši otvoreno pismo u kojem je upozorena američka administracija na „metodološku“ kritiku iniciranog procesa procesa, za koji Korektiv drži da je u osnovi dobar, ali evidentno manjkav budući nije uzimao u obzir „presjek“ civilnog društva za cjelokupno područje Federacije BiH, što, nažalost, diskreditiralo i delegitimizirao pokrenutu inicijativu.
Da je pozitivna kritika bila opravdana najbolje svjedoči primjer uključivanja Korektiva koji se ovom izradom i objavom ovog analitičkog pisma uključuje u inicijativu za promjene Ustava Federacije BiH zajedno sa ostalim akterima civilnog društva. Pismo prijedloga Ustavnih promjena F BiH cjelokupnoj javnosti dajemo na uvid, a ono nudi širok dijapazon opcija koje bi, ukoliko adekvatno provedene, mogle bile prihvatljive Hrvatima u BiH. Ono je sublimacija dosadašnjih ideja i polazišta čija bi dosljedna primjena u konačnici mogla rezultirati rješenjem koje će osigurati primjenu načela funkcionalnosti i ekonomičnosti, ali i ravnopravnosti hrvatskog naroda u F BiH.
Pismo je rezultat višednevnog istraživačkog napora članova Udruge koji su pri tome konsultirali i pojedince iz intelektualne i akademske zajednice, motivirani da aktivno sudjeluju u iznalaženju rješenja koje će omogućiti ravnopravnost naroda/građana BiH, uz poseban fokus na Hrvate – kao konstitutivni narod u najslabijoj poziciji koja proizilazi iz njegove malobrojnosti i želje određenog dijela političkih elita da manipuliraju tom činjenicom u svrhu ostvarenja vlastitih nacionalnih, političkih ciljeva.
U perspektivi Korektiv će nastaviti konzuitacije i nastojati dodatno iskristalizirati poziciju unutar hrvatske komponente civilnog društva koja treba dati svoj puni doprinos procesu ustavnih promjena Federacije BiH. Stoga ovom prigodom pozivamo sve one koji su zainteresirani za učešće u ovom procesu i prije svega izjednačavanje pozicije Hrvatskog naroda s druga dva naroda u F BiH i BiH, da se pridruže našoj inicijativi i saopće nam svoje ideje, razmišljanja, stavove – preko Internet stranica www.korektiv.org
 
S poštovanjem,
Ustavne promjene Korektiv prijedlog pdf