Inspekcija zatvorila kamenolome ‘Rastovice‘ i ‘Krčevine‘ u Kreševu

Federalna vodna inspekcija je, temeljem zaključka o dozvoli prisilnog izvršenja rješenja, u ponedjeljak, 3. listopada, u prisustvu predstavnika subjekta nadzora izvršila zatvaranje – pečaćenje kamenoloma “Rastovice” i “Krčevine” u Kreševu.

Naime, pravnoj osobi “BFS” d.o.o. Kreševo u ulici Resnik bb je zbog neposjedovanja vodnog akta, temeljem naloga za inspekcijski nadzor od 29. rujna, zabranjena upotreba objekata i pogona u kamenolomima “Rastovice” i “Krčevine” koji se koriste u svrhu prerade mineralnih sirovina krečnjaka i dolomita, a iz kojih se vrši ispuštanje tehnološke otpadne vode.

Nakon ispunjavanja zakonskih uvjeta i protoka zakonskih rokova, postupajući inspektor donio je zaključak o dozvoli prisilnog izvršenja rješenja, priopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Privremeno zatvaranje predmetnog lokaliteta traje do pribavljanja vodne dozvole Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo.