EU želi zabraniti izvoz starih automobila, evo što to znači u praksi

Prođe li prijedlog koji je Europska komisija danas predstavila, stari, dotrajali automobili ne bi se više mogli prodavati izvan EU i pridonositi nesigurnosti na cestama i onečišćenju okoliša u trećim zemljama te bi se umjesto toga trebali reciklirati.

“Sljedećih će godina na tržište doći sve više automobila s nultim emisijama, čime će se povećati potražnja za vrijednim primarnim materijalima. Današnjim će se prijedlogom osigurati recikliranje i ponovna uporaba što većeg broja tih materijala, čime će se omogućiti novi život sastavnim dijelovima naših automobila i znatno smanjiti ekološki otisak cestovnog prometa”, izjavio je izvršni potpredsjednik Komisije Frans Timmermans, nadležan za europski Zeleni plan.

Komisija je predložila uredbu koja bi zamijenila postojeće direktive o otpadnim vozilima i o mogućnosti ponovne uporabe i recikliranja. Komisija tvrdi da bi novi propisi doveli do godišnjeg smanjenja emisija CO2 za 12.3 milijuna tona do 2035., bolju valorizaciju 5.4 milijuna tona materijala i povećanu ponovnu uporabu ključnih sirovina. “Provedba uredbe dovest će do dugoročne uštede energije u fazi proizvodnje, smanjenja ovisnosti o uvoznim sirovinama i promicanja održivih i kružnih poslovnih modela”, navodi Komisija.

Osim gospodarskih, ekoloških i socijalnih koristi za EU, uredba bi pridonijela većoj sigurnost na cestama u trećim zemljama jer bi spriječila izvoz isluženih automobila i smanjila onečišćenja u zemljama koje uvoze takve automobile. Svake godine više od šest milijuna vozila u Europi dostigne kraj svojeg životnog vijeka.

Automobilska industrija postat će najveći potrošač ključnih sirovina koje se upotrebljavaju u trajnim magnetima e-motora u Europi. Stoga je jačanje otpornosti EU na poremećaje u lancu opskrbe i smanjenje njegove ovisnosti o uvozu tih sirovina ključno za prelazak na vozila s nultim emisijama.

Prema prijedlogu nove uredbe, proizvođači automobila morat će osigurati jasne i detaljne upute za rastavljanje vozila i o tome kako zamijeniti i ukloniti dijelove i komponente tijekom uporabe i na kraju životnog vijeka vozila. Najmanje 25 posto plastike u novim automobilima morat će se dobiti od recikliranja, a od toga najmanje 25 posto mora biti reciklirano iz vozila na kraju životnog vijeka.

Područje primjene tih mjera postupno će se proširiti na nove kategorije kao što su motocikli, kamioni i autobusi, čime će se osigurati sveobuhvatnija pokrivenost. O prijedlogu Komisije sada odlučuju Vijeće EU i Europski parlament./Hina/HMS/