Elektroprijenos za novi objekt u Mostaru izdvaja gotovo 8 milijuna KM

Elektroprijenos BiH je raspisao javni poziv za izgradnju poslovnog objekta za operativno područje Mostar.

Procijenjena vrijednost radova iznosi 7.890.000 KM bez PDV-a, a uz radove podrazumijeva se nabavka robe i materijala s ugradnjom koja je potrebna za potpunu funkcionalnost objekta kao i usluge izrade projektne dokumentacije i ishođenje upotrebne dozvole.

Izgradnja objekta planirana je u naselju Rodoč u južnom dijelu Grada Mostara. Rok za realizaciju poslova je 730 kalendarskih dana (dvije godine) od dana obostranog potpisivanja ugovora, piše Ekapija.

Na predmetnu parcelu potrebno je smjestiti poslovnu zgradu katnosti Po+Pr+2, parking mjesta za službena vozila, parking mjesta za stranke, parking mjesta za djelatnike te koncipirati dio zelene površine.

Ulaz na parcelu formirati s postojeće gradske prometnice. Poslovnu zgradu postaviti na parcelu prema Regulacijskom planu “Rodoč”. Udaljenost zgrade od ulice odrediti sukladno zakonskim odredbama te vodeći računa o veličini parcele./HMS/