Published On: Tue, Apr 30th, 2013

Deset dobara proglašeno nacionalnim spomenicima BiH

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH na posljednjoj je sjednici donijela odluku o proglašenju deset dobara nacionalnim spomenicima Bosne i Hercegovine, dok su dva dobra skinuta s Liste ugroženih spomenika BiH.
Članovi Komisije razmatrali su i informaciju o izradi Nominacijskog dosjea za zajednički projekt nominacije srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika stećaka za upis na Listu svjetske baštine UNESCO-a. Očekuje se da bi izrada tog dosjea s planovima upravljanja trebala u potpunosti biti završena do kraja lipnja.
Predsjedavajući Komisije Dubravko Lovrenović istaknuo je na današnjoj konferenciji za medije u Sarajevu da su u ovoj godini preostale još dvije planirane sjednice predstavnika četiriju zemalja sudionica u ovom projektu – BiH, Srbije, Hrvatske i Crne Gore, te da bi prva trebala biti održana do 25. svibnja u Crnoj Gori, a druga do 20. lipnja u Dubrovniku.
”Također, do 20. lipnja ovaj bi dokument trebali valorizirati stručnjaci ICOMOS-a, a plan je da do 31. siječnja iduće godine cjelokupan dokument bude predan u sjedište UNESCO-a u Parizu”, kazao je on.
Komisija je razmatrala i zahtjev Ministarstva prometa Kantona Sarajevo za davanje mišljenja o usvojenom Urbanističkom projektu “Narodno pozorište” i mogućnosti izgradnje podzemne garaže kod ovog kazališta u skladu s urbanističkim projektom.
”Zaključeno je da nema elemenata za izmjenu odluke, jer Komisiji nisu dostavljene nove činjenice ili podaci kojima nije raspolagala u momentu donošenja odluke. Izgradnja podzemne garaže je moguća izvan zone zaštite. Potrebno je izvršiti reviziju projekta na način da projekt poštuje mjere zaštite definirane Odlukom Komisije i da trg bude samo za pješake”, istaknuo je Lovrenović.
On, na novinarski upit, nije mogao pojasniti postojanje privatnih stanova u prizemlju jedne od zgrada Zemaljskog muzeja BiH, naglašavajući da Komisija ne raspolaže takvom informacijom te da u skladu s tim ne može zauzeti nikakav službeni stav. Podcrtao je da takvo pitanje spada u domenu privatnopravne oblasti.
Nacionalnim spomenicima proglašeni su – pokretna dobra Musaf Fadil-paše Šerifovića smještena u zgradi Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu (FBiH) i Čajničko evanđelje koje se čuva u Muzeju Crkve uspenja Bogorodice i Crkve vaznesenja Hristovog u Čajniču (RS), arheološko područje (neolitsko naselje) Nebo, Han Bila, općina Travnik (FBiH), povijesna područja – Nekropola sa stećcima na lokalitetu Suhodanj u Milatkovlćima, općina Čajniče (RS), Nekropola sa stećcima na lokalitetu Crkvina u Bjelosavljevićima, općina Sokolac (RS) i Nekropola sa stećcima na lokalitetu Jasik u Gračanici, općina Živinice (FBiH).
Na ovu su listu uvršteni i povijesni spomenik zgrada u ul. Varoš 11 u Jajcu (FBiH), mjesto i ostaci povijesnog spomenika Džamija u Pridvorici kod Gacka (RS), povijesna građevina zgrada Radničkog doma (Kinoteka) u Ali-pašinoj ulici br. 19 u Sarajevu, općina Centar (FBiH) te grobljanska cjelina – Poljsko groblje u Novom Martincu, općina Srbac (RS).
Stara džamija Soko u Sokolu, općina Gračanica i graditeljska cjelina Stara džamija s haremom u Špionici, općina Srebrenik, skinuti su s Liste ugroženih spomenika BiH, dok je povijesni spomenik – zgrada u ul. Varoš 11 u Jajcu uvrštena na tu listu koja sada broji 69 dobara.