Demokracija ugrožena diljem svijeta, BiH u kategoriji “djelomično slobodnih zemalja”

Demokracija diljem svijeta je u opadanju, podaci su to američke organizacije Freedom house.

Ovo je vidljivo ne samo u autoritarnim režimima poput Kine, Rusije i Irana, već i u zemljama koje imaju dugogodišnju tradiciju poštivanja osnovnih ljudskih prava i sloboda.

Istraživanja ukazuju kako su prosvjedi u različitim dijelovima svijeta pokazali potrebu ljudi za boljim upravljanjem, ali da oni tek trebaju preokrenuti trend pada sloboda.

U novom izvješću “Freedom in the World 2020” stoji kako je 2019. godini postotak slobodnih zemalja pao za tri posto u posljednjih deset godina, a da je postotak zemalja koje su označene kao djelomično slobodne porastao za dva posto, dok je postotak potpuno neslobodnih zemalja porastao za jedan posto.

Zanimljivo je da su demokratski procesi ugroženi i u Sjedinjenim Američkim Državama.

Indija i Sjedinjene Američke Države su najveća i možda najutjecajnije demokratske države na svijetu. Njihov odmak od liberalno-demokratskih ideala šalje pogrešnu poruku. Ako ove dvije glavne demokratske sile ne daju snažan primjer i ne pruže konstruktivno vodstvo, bit će nemoguće preokrenuti globalne trendove koji prijete slobodi svih društava, rekao je Mike Abramowitz, predsjednik Freedom Housea.

Bosna i Hercegovina je prema ovim mjerenjima svrstana u kategoriji djelomično slobodnih zemalja i dobila je 53 boda od mogućih stotinu, dok je prošle godine imala 55 bodova.

Slovenija s 94 i Hrvatska s 85 bodova svrstane su u kategoriju slobodnih, a Albanija sa 67, Makedonija sa 63, Srbija sa 66, Kosovo s 56 bodova i Crna Gora sa 62 boda u kategoriju djelomično slobodnih.

Makedonija, Albanija, Kosovo su napredovale na ovoj listi, dok su Srbija i Crna Gora nazadovale u odnosu na prošlu godinu. Srbija je nazadovala za čak sedam bodova, prenosi Jabuka.tv