Published On: Ned, ruj 29th, 2013

CIA 1995.: Pomoći federalnu vojsku, ali ne dirati Republiku Srpsku

CIA je u rujnu 1995. godine procijenila da SAD trebaju da naoružaju Armiju Federacije BiH, kako bi ona mogla da bude vojno ravnopravna sa Vojskom Republike Srpske, ali i da federalne trupe neće biti obučavane za bilo kakav napad na Srpsku.

U dokumentu se ocjenjuje da su uspjesi muslimanskih snaga u borbama sa srpskim jedinicama uglavnom bili povezani sa hrvatskom pomoći.

Razgovori sa regionalnim stručnjacima iz američkog obavještajnog sektora pokazali su da će biti potrebna akcija opremanja i obuke, ali ograničenih razmjera.

Srbi imaju prednost u pogledu opreme /4:1 u tenkovima, 10:1 u oklopnim transporterima, 2:1 u artiljeriji/, dok Federacija ima prednost u ljudstvu /2:1/.

U pogledu kvalitete, vojna efikasnost Federacije ograničena je kako nedostatkom opreme /muslimanska vojska ne može da osigura ni lako naoružanje svim svojim vojnicima/, tako i nedostatkom koordinacije operacija između muslimana i Hrvata – navodi CIA u izvještaju.

CIA je procijenila da Srbi imaju bolje organizacijske sposobnosti, ali i manjak ljudstva. U izvještaju se navodi da bi Federaciji BiH trebalo dati lako naoružanje i streljivo, prenosivo naoružanje za protuzračnu obranu, vozila za kretanje po tlu, te možda mali broj tenkova i artiljerijskog naoružanja.

Cilj je jasan – pomoći Federaciji da postigne efikasniju sposobnost kako bi odvratila Srbe od napada. Ovo treba uraditi bez znatnijeg povećanja sposobnosti Federacije za ofanzivnu demonstraciju sile, bez remećenja ravnoteže u naoružanju, i bez dozvoljavanja radikalnim državama ili ekstremističkim grupama da steknu nepotreban utjecaj u regiji – navodi CIA.

U dokumentu se navodi da će, kada bude postignut mirovni sporazum, koordinirana višenacionalna koalicija osigurati vojnu opremu za obranu i obuku odabranim elementima snaga Federacije BiH, kako bi povećala svoju sposobnost za obranu teritorijalnog integriteta.

CIA je predvidjela da obuka federalnih snaga bude fokusirana na nedostatke u smislu obrane, te na razvoj održivih sposobnosti obuke, ali i da napad neće biti pokriven /neće biti podrške za napade/. Misija će biti gotova kada snagama Federacije bude osigurana obuka i oprema s ciljem efikasne odbrane i sposobnosti da je održe, stoji u dokumentu.