Published On: Fri, Mar 23rd, 2012

AKO NE ZNAMO DRUGAČIJE “POŠTENO” ĆEMO: Tomislav Perić zaposlio ženu, čestitamo!


Feudalna Vlada je u svoj južni čitluk, postavila novu turu rodbine, prijatelja i kumova. Među njima se ističe i ime gđe Perić-Žderić Olivere, supruge Tomislava Perića-Žderića , Lijanovog poštenjačine u skupštini HNŽ-a koji je svojedobno grmio o nepotizmu

 

Nelegalna Vlada FBiH nastavila je sa kadroviskim promjenama dovodeći svoje, a skidajući stare kadrove. Tako je na jučerašnjoj sjednici dala prethodnu suglasnost Nadzornom odboru privrednog društva “Ceste” d.d. Mostar da se Jozo Krivić razriješi dužnosti direktora, prije isteka mandata, zbog gubitka povjerenja većinskog vlasnika kapitala, te da se za vršitelja ove dužnosti, na period do šest mjeseci, imenuje Ivan Pandža.

 

Fotografija vijesti

Tomislav Perić-Žderić

Iz istih razloga, odnosno gubitka povjerenja većinskog vlasnika kapitala razriješeni su dužnosti izvršni direktori – članovi uprave i to: za održavanje Tomislav Sušac, na koju je poziciju za vršioca dužnosti imenovanNiko Teklić; dužnosti je razriješena i Ludmila Kovačević (za računovodstvo i financije), a za vršitelja dužnosti imenovan Željko Batinović; umjesto Olge Rozić koja je razriješena dužnosti izvršnog direktora za pravne i opće poslove, imenovana je za vršitelja dužnosti na period do šest mjeseci Olivija Grizelj-Perić. Data je i prethodna saglasnost Nadzornom odboru privrednog društva “Sarajevoputevi” d.d. Sarajevo da se, prije isteka mandata, razriješi vršilac dužnosti generalnog direktora Nataša Fazlić, radi imenovanja za vršitelja dužnosti izvršnog direktora za pravne poslove u ovom privrednom društvu.

 

Istovremeno je dana suglasnost Nadzornom odboru da se za novog vršitelja dužnosti generalnog direktora na period do šest mjeseci imenuje Dženan Šoro. Prethodna saglasnost data je i za razrješenje Selima Hrvata dužnosti člana Nadzornog odbora u ovom preduzeću, te na privremeno imenovanje Senada Kljajićana ovu poziciju na period do 60 dana. U Stručni savjet Agencije za nadzor osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine imenovani su Željko Šain (predsjednik), Elvis Beganović, Ivan Krezo, Miroslav Galić i Ramiz Softić (članovi). Za člana Nadzornog odbora Sarajevo osiguranja d.d. Sarajevo imenovan je Midhat Kulo. Nakon provedene konkursne procedure, danas je doneseno Rješenje kojim je Kenan Rešo imenovan na period od četiri godine za direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje.

 

Radi ispunjavanja uvjeta za odlazak u mirovinu danas je Đurđica Šišul razriješena dužnosti člana Odbora državne službe za žalbe. Danas je imenovana Komisija koja treba da u roku od 30 dana izradi Pravilnik o jedinstvenom uređivanju i vođenju baza podataka gotovinskih naknada u Federaciji BiH na koje se ne uplaćuje doprinos, u sastavu: Dobrica Jonjić, Tomislav Pupić, Esma Palić, Adem Šačić, Sabina Jusufović i Edina Macić (člnovi).

 

Imenovana je i Radna grupa koja ima zadatak da u roku od 60 dana sačini Akcijski plan za realizaciju projekta “Razvoj trgovine i domaćeg tržišta u FBiH” u sastavu: Ivica Cvjetković (predsjednik), Dijana Bukovac (zamjenik predsjednika), Merima Maslo, Amra Vučijak, Đula Đukić, Lela Glibo, Sanin Pačariz, Mirsad Čolić, Stipe Šakić, Amela Čatić, Elbisa Zagorčić, Viktor Dadić, Sanela Jakubović, Meho Rekić, Jakov Gavran i Emir Pašić (članovi).

Donesene su i odluke o raspisivanju javnog konkursa za postavljenje i o kriterijima za izbor i imenovanje direktora Federalnog zavoda za statistiku, te imenovana Komisija za obavljanje ovog posla koju sačinjavajuEdita Kalajdžić i Adnan Efendić, a ostali članovi su iz Agencije za državnu službu FBiH. Vlada FBiH imenovala je Radnu grupu sa zadatkom da u roku od 90 dana izradi dokument “Ekonomska politika Federacije Bosne i Hercegovine za period 2012-2014 godina”, u sastavu: Goran Miraščić (predsjednik), Haris Abaspahić, Vjeko Domjan, Alija Aljović, Hajrudin Hadžimehanović, Kenan Spahić i Ljubiša Đapan. Nakon što je Dragan Vikićrazriješen dužnosti predsjednika Policijskog odbora za policijske službenike Federacije BiH, na ovu poziciju imenovan je Ljubomir Divković.(Dnevnik.ba/Fena)