Ćavara: Naš prijedlog je četiri federalne jedinice, od kojih bi jedna bila Sarajevo- kao distrikt BiH

Ideja gospodina Dodika o referendumu hrvatskog naroda u BiH je tehnički neizvodiva, no u svakom slučaju drago mi je da i predstavnici drugih naroda uviđaju da su Hrvati u BiH neravnopravn i da to pitanje treba riješiti, izjavio je za Dnevnik.ba dopredsjednik HDZ BiH Marinko Ćavara komentirajući izjavu predsjednika Republike Srpske i SNSD-a Milorada Dodika da “Hrvati u BiH trebaju izaći na referendum i jasno artikulirati svoj stav”. 

-Može se govoriti o referendumu o Herceg Bosni kao referendumu o ravnopravnosti hrvatskog naroda, a može se reći da su svi poslijeratnbi izbori bili svojevrsni referendumi o ravnopravnosti Hrvata, kazao je Ćavara

Dopredsjednik HDZ BiH dodao je kako su ustavne promijene koje su predložila dva HDZ-a na tragu osiguranja ravnopravnosti sva tri narodau BiH i provedbe presude Suda u Strazbourgu u predmetu Sejdić- Finci, kao i bržeg približavanja BiH Europskoj uniji.

-Neki, međutim ne prihvaćaju naš prijedlog ističući kako sada nije vrijeme za riješavanje ravnopravnosti konstitutivnih naroda već pitanja nacionalnih manjina što je, naravno ,apsurdno kazao je Ćavara za Dnevnik.ba.

Komentirajući Dodikov prijedlog o  tome da BiH trebao organizirati kao savez triju republika Ćavara je podsjetio na prijedlog HDZ BiH, koji je sličan onom što predlaže lider SNSD-a

-HDZ BiH je na svom 1o-tom i 11-tom  saboru predložio riješenje da BiH bude preuređena u federaciju s četiri administrativno-teritorijalne jedinice, od kojih bi jedna bila distrikt Sarajevo, a ove tri bi bile s većinom konstitutivnih naroda i  kroz tu formu bi se riješila prava onih koji su većina, ali i prava onih koji su manjinski narodi u tim administrativno teritorijalnim jedinicama. To je jedno od riješenja. Ali smo isto tako rekli da nam je prihvatljivo svako riješenje koje će omogućiti ravnopravnu poziciju sva tri naroda u BiH, kazao je Ćavara za Dnevnik.ba ( M.Š. / Dnevnik.ba)