PROMETNA DEBLOKADA TUZLE: Koridor 5C kod Žepča 'preusmjeren' na Tuzlu i na Orašje

Koridor 5C kod Žepča ”preusmjeren” je na Tuzlu i dalje na Orašje, tako da bi.