Sud u Beogradu odlučio: Rehabilitiran Draža Mihailović

Viši sud u Beogradu rehabilitirao je komandanta Kraljevske vojske u otadžbini generala Dragoljuba Dražu Mihailovića i vratio mu građanska prava koja su mu bila oduzeta u političko-ideološkom procesu komunističkog režima 1946. godine.

Sudac Aleksandar Trešnjev rekao je da je sud usvojio zahtjev za rehabilitaciju i poništio presudu kojom je Mihailović 15. lipnja 1946. godine bio osuđen na smrt, a dva dana kasnije strijeljan.

Na ovu odluku, shodno Zakonu o rehabilitaciji ne postoji pravo žalbe, tako da je ona konačna. Objavljivanje presude prati veliki broj medija, kao i publike.