Nekada je govorio kako ništa južno od Čapljine osim livada ne smije biti zeleno. Tko je uopće Krešimir Zubak?

Godinama je šutio. Nestalo čovjeka. A onda odjedanput nakon što je primjećeno kako se u BIH stvara politička većina na razini Banja luka – Mostar, građanska većina dabome, da nacionalne elite konačno izlaze iz nacionalnih torova i da prijeti opasnost narodu koji se htio igrati majorizacije da ne dosanja svoj san zvan Bošnjakistan , netko … Continue reading Nekada je govorio kako ništa južno od Čapljine osim livada ne smije biti zeleno. Tko je uopće Krešimir Zubak?