Published On: Čet, ruj 7th, 2017

Život poslije smrti je nemoguć, tvrdi poznati fizičar

Sean Carroll, kozmolog i profesor fizike s uglednog sveučilišta California Institute of Technology (Caltech), tvrdi da je život poslije smrti, ideja koju promoviraju brojne svjetske religije, fizički nemoguć.

“Mi potpuno razumijemo zakone fizike koji stoje u pozadini svakodnevnog života”, rekao je Carroll, dodavši kako sve ono što se događa u stvarnosti mora biti unutar okvira mogućeg.

Da bi život poslije smrti postojao, svijest bi morala biti odvojena od našeg fizičkog tijela, a to nije slučaj, tvrdi fizičar.

Materija tvori svijest

Svijest je, na vrlo elementarnom nivou, niz atoma i elektrona koji tvore ono što nazivamo umom.

Zakoni fizike ne dozvoljavaju tim česticama da funkcioniraju na taj način nakon ljudske smrti, smatra Carroll.

“Ideja da neka vrsta svijesti postoji nakon što naša tijela umru i raspadnu se na atome koji ih konstituiraju ima jedan velik, nepremostiv problem. Naime, mi potpuno razumijemo zakone fizike koji određuju naš svakodnevni život i ne postoji nijedan način da ti zakoni dozvole “preživljavanje” informacija pohranjenih u našim mozgovima nakon smrti”, napisao je Carroll za Scientific American.

Carroll se poziva na kvantnu teoriju polja koja, pojednostavljeno rečeno, kaže da svaka vrsta čestica stvara vlastito polje.

Primjera radi, svi fotoni u svemiru imaju svoje polje, baš kao i svi elektroni i ostale vrste čestica.

Da postoji život poslije smrti, mogli bismo ga izmjeriti 

Carroll pojašnjava da bi, ako se život na bilo koji način nastavlja nakon smrti, testiranja kvantnih polja otkrila “duhovne sile” ili “duhovne čestice”, a to se ne događa.

“Ako stvarno postoje samo atomi i poznate sile, ne postoji način da ljudska duša preživi smrt”, napisao je Carroll.

“Vjerovanje u život poslije smrti zahtijeva, blago rečeno, fiziku koja nadilazi Standardni model. I najvažnije od svega, trebao bi postojati način da ta “nova fizika” na neki način interagira s atomima koji nas čine. U kvantnoj teoriji polja ne može postojati kolekcija “duhovnih čestica” i “duhovnih sila” koje interagiraju s našim običnim atomim jer bismo ih u protivnom detektirali u postojećim eksperimentima”, smatra Carroll.

Život poslije smrti je “dramatično nekompatibilan” s modernom znanošću

Jednom kad to prihvate svi znanstvenici, moći ćemo početi razumjeti način na koji ljudski um funkcionira, uvjeren je fizičar s Caltecha.

“Ne postoji razlog da budemo agnostici oko ideja koje su dramatično nekompatibilne sa svime što znamo o modernoj znanosti. Jednom kad prevaziđemo našu nevoljkost da se suočimo sa stvarnošću po ovom pitanju, možemo se pozabaviti puno zanimljivijim pitanjima poput onih o načinu na koji ljudska svijest zaista funkcionira”, zaključuje Carroll.