Published On: Tue, Feb 14th, 2017

Živko Budimir i Martin Raguž tražili lobiranje u Washingtonu, zaboravili na svoj narod

Martin Raguž i Živko Budimir, pred opće izbore 2014. dogovorili su i potpisali sporazume o lobiranju s različitim američkim lobističkom kompanijama. Očito smatrajući kako im je potrebnija podrška Washingtona, nego vlastitog naroda, obojica su doživjeli izborni krah zbog čega Živko Budimir nije ni platio dogovoreno lobiranje, a Raguž ga je prekinuo nakon mjesec dana.

U polugodišnjim izvještajima koje su lobističke kompanije u SAD podnijele u skladu sa Zakonom o registraciji stranih agenata (FARA) za periodu od 2006. do 2015. godine mogu se naći dvije zanimljive stavke: plaćanje lobista od HDT1990 i Stranke pravde i povjerenja, navodi se na portalu istinomjer.

Tokom ovog perioda, nijedna kompanija nije prijavila nikakav angažman niti isplate od strane Vlade FBiH. Iz Federacije Bosne i Hercegovine registrovane su uplate od jedne privatne kompanije (Mims D.O.O.) i jedne političke partije (HDZ 1990), u ukupnom iznosu od 84.000 dolara. Pored toga, u izvještajima se pojavljuje i Partija pravde i povjerenja, koju je 2013. osnovao Živko Budimir, ali bez ikakvih financijskih transakcija. Izgleda da Živko Budimir nije isplatio ono što se obvezao, navodi Istinomjer. 

Martin Raguž i HDZ 1990

Ova stranka je angažirala kompaniju „Foley Federal & International Affairs“ u svrhu lobiranja. Opis aktivnosti za koje je firma angažovana uključuje:

Razvijanje razumijevanja za političke stavove ove stranke u Washingtonu kroz brifinge i standardne metode komunikacije sa Kongresom i izvršnom vlašću. U registracijskoj prijavi angažmana Joea Foleya (Joseph Patrick Foley) kao „individualnog stranog agenta“ za HDZ 1990, podnesenoj 05.08.2014, Foley navodi da će u Washingtonu poduzimati aktivnosti „predstavljati pitanja od interesa za HDZ 1990 različitim zvaničncima, sa fokusom na potrebi da se revidiraju uspjesi i nedostaci Dejtonskog mirovnog sporazuma i pitanja od značaja za nastavak zapadnih integracija Bosne i Hercegovine.“

U dokumentu se navodi da će njegov mjesečni honorar biti 4.000 dolara, te se može zaključiti da ovaj angažman i nije trajao duže od mjesec dana, budući da je to i jedini iznos koji je, prema FARA prijavama, HDZ 1990 isplatio ovoj firmi.

U dodatku registracijskoj prijavi („Exhibit AB“, od 05.08.2014.) navodi se da je sporazum sa HDZ 1990 potpisan 30. srpnja, te se, pored gore navedenih aktivnosti, navode i sljedeće: „diskusije o reformama administrativnog ustroja BiH kako bi se adresirali prošli i sadašnji uvjeti hrvatske zajednice u BiH i pitanja sa tim u vezi“.

U dokumentu je priložen i tekst pisma namjere između „Foley Federal & International Affairs“ i HDZ 1990, poslatog 05.06.2014. u kome ova firma predlaže pravce djelovanja u ime HDZ 1990, uključujući i niz političkih stavova poput onog da su „Hrvati trenutno jedina veza koja drži na okupu BiH kao naciju“, te da je „Dejtonski mirovni sporazum odavno trebao biti europeiziran“ ali se to nije desilo zbog ometanja od strane „vodstva druga dva konstitutivna naroda.“

Foley navodi da je za zagovaranje ovakvih promjena potreban svakodnevni pritisak u Washingtonu i da će u te svrhe primjeniti „znanje stečeno radom na sličnim pitanjima u prethodnih 15 godina, na poziciji kontakt-osobe i predstavnika Nacionalne federacije hrvatskih Amerikanaca (National Federation of Croatian Americans) u Washingtonu. Foely dalje navodi svoja ostala iskustva na sličnim pitanjima, te kratkoročne ciljeve svog angažmana u prvih šest mjeseci, poput pisanja kratkih podnesaka o metodama za ustavnu reformu Federacije i BiH u cjelini i promociju tih metoda u Washingtonu, te stvaranje mreže podrške u Senatu i Kongresu i obezbjeđivanje efikasnog pristupa Bijeloj kući i State Departmentu. Pismo su potpisali Foley i Martin Raguž.

Prema pratećoj izjavi uz registraciju („Supplemental Statement“), podnesenoj 25.03.2015, saradnja između Foleya i HDZ 1990 raskinuta je 09.01.2015. godine.

Nepoznato je na koji je način lobist Foley opravdao uplaćena sredstva.

Živko Budimir, Stranka proiv pravde i bez povjerenja

Možda najzanimljiviji „poslovni odnos“ sa američkom firmom „Sanitas International“ imala je partija Živka Budimira, Stranka pravde i povjerenja. Budimirova stranka angažirala je ovu firmu 29.09.2014. u svrhu lobiranja, u vrijeme dok je Budimir bio Predsjednik FBiH. U registraciji je navedeno da će visina honorara za ovaj angažman biti naknadno utvrđena, ali do toga očito nikada nije došlo, jer ova firma nije prijavila nikakve isplate od Budimirove stranke.

Aktivnosti koje je „Sanitas International“ naveo u izvještajima uključivale su strateške odnose sa medijima, podršku demokratskim izborima u BiH, te isticanje budućih planova i politika Predsjednika Budimira, konzultacije i izrade strategija. U pismu namjere navedeno je da je svrha ovih aktivnosti da „podrže kandidaturu“ Živka Budimira i njegove stranke u BiH. Ugovor je raskinut za manje od mjesec dana, a ova firma je u izvještaju navela da je u Budimirovo ime vršila „određene medijske aktivnosti i pored toga što nije primila nikakav novac.“