Published On: Tue, Jul 16th, 2019

Zastupnički dom PFBiH odobrio rebalans ovogodišnjeg proračuna Federacije BiH

Većinom glasova Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH usvojio je rebalans ovogodišnjeg proračuna FBiH u iznosu od 2.701.845.731 KM, koji je u odnosu na aktualni proračun veći za 48 milijuna KM.

Glavni razlog za donošenje rebalansa proračuna je primjena zakona o razvojačenim braniteljima i članovima njihovih obitelji za što je potrebno u 2019. godini osigurati sredstva u ukupnom iznosu od 25 milijuna KM, a koja ovogodišnjim proračunom FBiH nisu bila planirana.

Osim toga, rebalansom će biti alocirana sredstva iz tzv. klirinškog duga u iznosu od 107 milijuna KM, koja su ostala neutrošena u proračunu FBiH za 2018. godinu, a iz kojih će se financirati projekti izgradnje brze ceste Lašva-Nević polje, izgradnja Južne obilaznice Mostara i drugo.

Također, planirana su i dodatna sredstva za izgradnju putne infrastrukture u iznosu od 45 milijuna KM, koja se odnose na dividendu JP “Elektroprivreda BiH” i za koja se očekuje da budu uplaćena u narednom razdoblju, a bit će korištena za izgradnju tunela Hranjen prema Goraždu.

Predviđena su i dodatna sredstva od dva milijuna KM za nastavak izgradnje Zračne luke u Bihaću, koja su također ostala neutrošena u proračunu FBiH za 2018. godinu.

Ovogodišnjim proračunom FBiH za projekte izgradnje ovog aerodroma već je osigurano 3,5 milijuna KM, te će taj iznos, zajedno sa spomenutih dva milijuna KM, u izmjenama i dopunama proračuna FBiH za 2019. godinu dostići iznos od 5,5 milijuna KM namijenjenih ovom projektu.

Planirano je dodatnih osam milijuna KM na ime transfera nižim razinama vlasti – županije i općine, te ovaj transfer sada ukupno iznosi 18 milijuna KM.

Ključne aktivnosti u sferi fiskalne politike prvenstveno podrazumijevaju djelovanje u pravcu stvaranja povoljnog i stabilnog poslovnog okruženja, atraktivnog za povećan priliv i domaćih i stranih investicija, kao glavnog generatora projiciranog srednjoročnog makroekonomkog rasta.

Provedbu planiranih aktivnosti i dalje prati nastavak reformi u cilju kreiranja stabilnog poreznog sustava i njegovog približavanja standardima Europske unije.

S tim u vezi, fokus prihodovne strane proračuna će biti na stvaranju povoljnijeg poslovnog okruženja kroz smanjenje cijene rada, rasterećenje gospodarstva kroz restrukturiranje poreznog sustava, smanjenje poreznog duga, te povećanje discipline poreznih obveznika, što će se u konačnici odraziti i na povećanje naplate izravnih i neizravnih poreza.

Uz rebalans proračuna Federacije usvojen je i zakon o njegovom izvršenju. Da bi ovi akti mogli stupiti na snagu potrebno je da ih usvoji i Dom naroda Parlamenta FBiH, koji će se o tome izjašnjavati u četvrtak, 18. srpnja.

Također, pored prve izvanredne sjednice, Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH održao je i drugu izvanrednu sjednicu na kojoj je usvojen Prijedlog zakona o izmjeni i dopuna Zakona o električnoj energiji.

Razlozi za izmjene i dopunu ovog zakona, kako je obrazložio federalni premijer Fadil Novalić, zasnovani su na potrebi da se implementira presuda Ustavnog suda Federacije BiH, a koja je donesena po zahtjevu za zaštitu prava na lokalnu samoupravu Općine Novo Sarajevo i Općine Konjic.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o električnoj energiji na 5. izvanrednoj sjednici ovog doma usvojen je s 53 glasa za, 15 protiv i jednim suzdržanim.

Zastupnici su odobrili i izmjene Zakona o financijskoj konsolidaciji gospodarskih društava, u kojem je novopredloženo rješenje da zahtjev za financijsku konsolidaciju gospodarskog društva s većinskim učešćem državnog kapitala odgovorna osoba podnosi u roku od šest, a ne kao sada pet mjeseci od stupanja Zakona na snagu.

Također je, s dosadašnjeg 10.7.2019. godine, rok do kojeg maksimalno može trajati postupak financijske konsolidacije produžen na 31.12.2021. godine.

Dane su i suglasnosti na izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH i dopune Financijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za ovu godinu, te Odluke o načinu izvršavanja rebalansa Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH.

Usvojena je predložena odluka o prihvaćanju Sporazuma o zajmu između BiH i IBRD za 2019. godinu.

Također, većinom glasova odobrena je odluka o prihvaćanju zaduženja po Okvirnom sporazumu o zajmu između Razvojne banke Vijeća Europe i BiH za realizaciju projekta “Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda”.

Da bi izmjene i dopune stupile na snagu potrebno je da ih usvoji i Dom naroda Parlamenta FBiH.