SRETAN NAM DAN ZALJUBLJENIH: Nasilje u obitelji je tabu tema u ZHŽ, u cijeloj županiji nema niti jedne sigurne kuće

Poznato je da je obitelj baza svakog društva, ali je u današnje vrijeme sve češće predmet nasilja. Iako je nasilje kod nas zakonski regulirano, često se postavlja pitanje je li javnost dovoljno informirana i što se zapravo radi po tom pitanju. Kako zaštiti obitelj od nasilja? Kako prepoznati i izbjeći poremećene obiteljske odnose?
 
Što se tiče pomoći na području FBiH, putem centara za socijalni rad pružaju se neke vrste pomoći: jednokratna novčana, psihosocijalna i  savjetodavna pomoć, ali se žrtve nasilja smještaju u sigurne kuće. Nas upravo zanima kako one funkcioniraju, odnosno, postoje li uopće …
Važno je istaknuti da, iako bi trebala postojati suradnja između županijskih centara za socijalni rad i određene sigurne kuće, kod nas gotovo da i ne postoji. Razlozi su prvenstveno ekonomski (nedostatak novca), loša socijalna politika na svim razinama vlasti, ali i nedostatak takvih kuća.
Nevladine udruge pružaju pomoć
U nas postoji mnoštvo organizacija civilnog  društva koje pružaju pomoć ranjivim i marginaliziranim ženama i koje su zapravo pokrenule sigurne kuće. Ona zapravo pruža adekvatan smještaj ženama i djeci žrtvama traume i nasilja tijekom procesa njihovog oporavka.  Iako je ovakva situacija zapravo paradoksalna, jer žrtva napušta svoj dom, ovakvi problemi bi trebali postati vidljivi kao gorući problemi u društvu.
U cijeloj BiH je trenutno postoji  ukupno sedam sigurnih kuća  i to u: Bihaću, Modriči, Sarajevu, Tuzli, Zenici, Međugorju i u Mostaru.
Iz spomenutih  podataka vidljivo je da u ŽZH ne postoji niti jedna sigurna kuća, dok u HNŽ-u egzistiraju  čak dvije. Ukratko, na cjelokupnom području Hercegovine postoje  dvije sigurne kuće: u Međugorju Udruga za pomoć i rehabilitaciju nezbrinutih trudnica „Majka Krispina“ i u Mostaru „Žena BiH“.
Udruga za pomoć i rehabilitaciju nezbrinutih trudnica „Majka Krispina“ – Bijakovići, Međugorje
Njezina je misija briga o ženama i djevojkama u nevolji: nezbrinute trudnice, žene maltretirane u braku, djevojke s problemima ovisnosti. Ciljana populacija je: žene koje žive u siromaštvu, seksualne radnice, korisnice droga, žrtve trgovine ljudima i žrtve nasilja.
Udruženje „Žena BiH“-Mostar
Misija ove udruge je pomoć ženama- domicilnim, rastavljenim, povratnicama bez obzira na nacionalnost, ekonomski i društveni status, a ciljana skupina su žrtve nasilja i trgovine ljudima.
hum.ba