Published On: Fri, Oct 11th, 2013

Zaključci Stefana Fuelea nakon sastanka u Bruxellesu

Nakon zaključenja trećeg sastanka dijaloga na visokoj razini o procesu pristupanja u Bruxellesu između Europske komisije i čelnika institucija i političkih ldiera iz BiH , europski povjerenik za proširenje Stefan File je objavio 12 zaključaka , koje prenosimo u cijelosti :

1. Perspektiva BiH postati država članica EU i dalje ostaje . U tom smislu treći sastanak dijaloga na visokoj razini koji je bio prekinut 1. listopada i nastavljen danas signal je snažnog i trajnog opredjeljenja Europske komisije prema BiH i njenim građanima .

2. Dijalog na visokoj razini je kontinuiran proces BiH na njenom putu europskih intergracija .

3. Svi glavni politički čimbenici i čelnici vlasti na državnoj i entitetskim razinama suglasni su s nastavkom europskog puta i nastavit će s unutarnjim razgovorima kako bi pronašli rješenje za ova bitna pitanja . Dijelovi mape puta potrebni za aplikaciju za čalnstvo BiH u EU dogovoreni u lipnju 2012 godine u Bruxellesu ostaju na snazi ​​. Međutim nijedno od obećanja koje su dali bh. . čelnici kao i čelnici iinstitucija BiH , a koje je predočeno u deklaraciji od 1. listopada nije ispunjeno , iako su se oni usaglasili o principima .

4. Provedba odluke Sejdić – Finci je neophodna kako bi se eliminirala diskrimacije protiv manjina i kršenja međunarodnih obaveza BiH kako je to i naglašeno u zaključcima Vijeća EU od 22. srpnja 2013. Rješenje bh. . lideri moraju usuglasiti bez odlaganja kako bi se ono moglo primjeniti za Opće izbore 2014. Još jedni izbori uz kršenje Europske konvecije o ljudskim pravima ozbiljno bi potkopalo legitimitet i kredbilitet budućih izabranih tijela . Ali unatoč ponavljanjima i obećanjima političkih lidera da izađu s dogovorenim rješenjem , ono se ne nazire .

5. Postoji pricnipijelni sporazum koji je elaboriran tijekom pregovora u proteklim danima . Obveza je lidera sada da to sada razrade .

6. Instrumenti za pretpristupnu pomoć ( IPA ) predviđaju novac zemljama koje su na putu pristupanja . Odsustvo rješenja u slučaju ” Sejdić – Finci ” blokira pristupni put države i samim tim čini teškim opravdati odluku da se IPA fondovi dalje daju . Zbog toga će se pokrenuti procedura da se smanje inicijalno planirani IPA fodnovi za 2013 , godine za BiH za 54 posto . To znači da će BiH dobiti svega 47 milijuna eura . Ako se dođe do rješenje u narednih nekolliko dana ova odluka će biti obustavljena .

7. Određeni napredak je postignut u definiranju mehanizma koordinacije . BiH treba ovakav mehanizam kako bi država u razgovorima s EU govorila s jednim glasom i imala bolju interakciju s Unijom . To je bitno posebno u slučajevima gdje legislativa i adminstrativne kompetencije sežu do razine entiteta uključujući kantone ui Distrikt Brčko . Nastavak financiranja po instrumentima IPA – e bit će uvjetovani dok se ovaj mehanizm ne uspostavi . Sada je zadatak institucija na svim razinama vlasti da uspostave koordinacijski mehanizam za EU na svim razinama iu potpunoj funkcionalnosti .

8. Kako smo stalno objašnjavali predsjedatelju Vijeća ministara BiH , premijerima entiteta i gradonačeniku Distrikta Brčko sve dok ovaj mehanizam koordinacije nije u funkciji neće se razmotriti nikakvi programi za IPA 2. Svaka godina odgode rezultirat će značajnim gubitcima grantova koji bi inače bili državi na raspolaganju .

9. Europska komisija intezivira svoju koordinaciju s međunarodnim finanijski institucijama koje su prisutne u BiH . EU grantovi predstavljaju značajan dio zajmova koji se daju za proejkte infrastrukture u BiH .

10. Činjenica da BiH odbija primjeniti dobro utvrđenu metodologiju adaptacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju je potpuno neprihvatljiva pa će EU i njezine članice razmotriti odgovor . Poziva se BiH da se vrati za pregovarački stol bez odlaganja iprihvati princip tradicionalne trgovine .

11. EU nastavlja održavati obećanje . 26 spetmebra EU je ealizirala zadnu tranšu paketa makrofinansijske pomoći vrijednog 50 milijuna eura . BiH se poziva da pokaže istu odgovornost ka politički partner i ispuni svoja obećanja .

12. Komisija očekuje informacije od bh. . vlasti što prije . Kako oni budu ispunili dva minimalna uvjeta da krenu naprijed u svojoj interakciji s EU , rješenje pitanja ” Sejdić – Finci ” i uspostava mehanizma koordinacije Komisija će odlučiti kada bi moglo biti korisno sazvati naredni sastanak dijaloga na visokoj razini .

 

vijesti.ba