Published On: Mon, Mar 16th, 2020

ZAKLJUČCI SJEDNICE Građani, poštujte preporuke! Ovaj virus će promijeniti naš način života

Javnosti se prvo obratio član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović.

“Mi smo danas imali sjednicu tako što je predsjedavajući Željko Komšić predsjedavao videolinkom jer je u samoizolaciji. Usvojili smo 18 zaključaka.

Jako je bitno da su svi autoriteti, svih nivoa vlasti iz cijele BiH bili prisutno i informirani smo o stanju kakvo jeste, o mjerama koje poduzimaju i da smo i mi kao kolektivni šef dali sugestije i prijedloge i rekli što ćemo mi raditi.

Građanima BiH poručujem da se strogo pridržavaju preporuka nadležnih institucija koje upravljaju ovom krizom i da poštuju savjete i sugestije koje im se daju”, kazao je.

Džaferović je imao poruku za stanovnike BiH, ali i one državljane koji borave u inozemstvu.

“Poruka građanima koji žive van BiH, da bez prijeke potrebe ne dolaze u BiH dok traje krize. DA ne izlažu ni sebe ni stanovnike BiH, iako smo mi to pitanje uredili zaključcima.

Predsjedništvo BIH je informiralo da su Vlada FBiH i Vlada Brčko Distrikta proglasili stanje nesreće. Očekujemo da to sutra uradi Vijeće ministara na nivou države BiH. Danas je na sastanku rečeno da će to biti urađeno sutra.

To mijenja mnogo stvari, pojednostavljuje procedure i da se bolje nosimo sa onim što imamo”, istakao je.Predsjedništvo BiH koje komandira OS BiH je podržalo da se ograniči broj graničnih prijelaza preko kojih će moći prolaziti ljudi i robe.

“To će uraditi Vijeće ministara, onako kako je potrebno da život funkcionira, ali da se da odgovor na izazove pred kojima se nalazimo kada je u pitanju pandemija. Podržali smo ideju da se na tim GP uspostave karantini i spremni smo donijeti naredbu da OS BiH i njihova oprema budu stavljeni u tu funkciju. Tražimo od svih nivoa vlasti u BIH, svih institucija da učine sve kako bi se što više ublažile negativne posljedice koje će biti evidentne po ekonomiju BiH”, istakao je.

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik je kazao da je virus ušao u BiH i da su ga unijeli naši državljani koji su boravili u inozemstvu.

“Zajednički zadatak nas i vas iz medija jeste da situaciju predstavimo kako jeste i da ne umanjujemo značaj opasnosti koja prijeti. Bogatije i organiziranije zemlje su izložene virusu koji ubija. Ako bude i ovdje zašao još više, posijat će smrt i mnoge će staviti u tugu”, kazao je.

On je istakao da je virus opasan i da će promijeniti naš način života.

“Virus koji je ušao u BIH je došao sa zapada. Naši ljudi koji tamo rade unijeli su taj virus. Naši zdravstveni kapaciteti su stavljeni na raspolaganje. Molimo nadležne u institucija drugih nivoa vlasti, prije svega u FBiH, da uvedu rigorozne mjere. Imamo prostor 10 dana iza Italije da se ne desi kao tamo”, dodao je.

Dodik je naveo da se sve ovo čini da ne bi došli u takvu situaciju da biramo tko će preživjeti, a tko ne.

“Sve ovo je da se spriječi širenje virusa. Svi trebaju ostati kući, što manje biti u socijalnom kontaktu. Svi se trebaju pridržavati preporuka kako bi spriječili širenje koje bi mogla nanijeti trajnu štetu”, rekao je.

On je ponovio da će svi koji dolaze iz zemalja van BiH morati u 14-dnevni karantenu.

Dodik je istakao da će ova situacija jako uzdrmati ekonomiju BiH, ali da su banke stabilne. On je kazao da svi nivoi vlasti u BiH surađuju i da svi trebaju raditi zajednički kako bi se prošlo kroz sve ovo.

Dodik se osvrnuo i na odluku EU da ograniči izvoz medicinske opreme u države izvan Unije.

Smatra da je takva odluka veoma nekorektna jer države poput BiH nemaju dovoljno medicinske opreme te je istakao da je EU u prethodnom vremenu radila sve da zemlje poput BiH usmjeri na kupovinu i korištenje opreme koju su proizvele zemlje EU.

1. Razmatrajući aktivnosti institucija u BiH u vezi s pandemijom COVID-19, Predsjedništvo BiH ocjenjuje da institucije u BiH pravovremeno reagiraju i poduzimaju niz mjera kojima se sprječava širenje epidemije. Predsjedništvo BiH podržava napore nadležnih institucija u vezi sa krizom.

2. Predsjedništvo BiH traži od svih institucija da nastave sa aktivnostima i da urgentno poduzimaju potrebne mjere, u skladu sa stupnjom opasnosti.

3. Predsjedništvo BiH očekuje od Vijeća ministara BiH da proglasi stanje prirodne ili druge nesreće izazvane pandemijom koronavirusa, u skladu s Okvirnim zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u BiH te da u skladu sa ovim zakonom popuni i aktivira Koordinaciono tijelo BiH za zaštitu i spašavanje.

4. Predsjedništvo BiH će biti u kontinuiranom kontaktu, te smatra da i druge institucije moraju ostati u kontinuiranoj komunikaciji kako bi osigurali blagovremeno donošenje odluka i reagiranje na krizu.

5. Predsjedništvo BiH smatra da je donesena odluka Vijeća ministara BiH o ulasku stranih državljana iz zemalja zahvaćenih pandemijom adekvatna i da je treba na dnevnom nivou analizirati i u skladu sa potrebom i preporukama nadležnih zdravstvenih institucija dopunjavati.

6. Predsjedništvo BiH podržava inicijativu za uvođenje karantena na graničnim prelazima, uz spremnost da odobri vojnu opremu na osnovu zahtjeva nadležnih zdravstvenih institucija.

7. Promet roba treba regulirati olakšanim režimom, uz pridržavanje sanitarnih standard za borbu protiv COVIDA-19.

8. Predsjedništvo BiH traži od Vijeća ministara BiH da se broj graničnih prelaza svede na minimalan broj neophodan za povratak državljana BiH i nesmetan promet roba a sve u dogovoru sa susjednim zemljama.

9. Predsjedništvo BiH naređuje Oružanim snagama BiH da stave na raspolaganje sve svoje resurse za potrebe zaštite od pandemije. Upotreba resursa OS BiH će se definirati posebnim odlukama Predsjedništva BiH a na zahtjev nadležnih institucija.

10. Predsjedništvo BiH traži od svih građana i pravnih lica da se strogo pridržavaju uputa nadležnih institucija o ponašanju u ovoj situaciji.

11. Predsjedništvo BiH traži od Vijeća ministara BiH, entiteskih vlada, kantonalnih vlada, Vlade Brčko Distrikta i lokalnih zajednica da hitno poduzmu mjere iz vlastite nadležnosti kako bi se ublažile posljedice krize na poslovanje privrednih subjekata u BiH i zaposlenih u tim subjektima.

12. Predsjedništvo BiH zahtijeva od Vijeća ministara BiH da intenzivira komunikaciju sa svim međunarodnim organizacijama i institucijama koje mogu pružiti pomoć BiH u ovoj situaciji.

13. Predsjedništvo BiH i druge nadležne institucije će razmotiriti mogućnost upotrebe rezervnih sredstava Centralne banke BiH u svrhu amortizovanja efekata ove krize.

14. Predsjedništvo BiH od nadležnih nivoa vlasti očekuje da u skladu sa svojom nadležnošću donose odluke o radu javnih službi, te kretanju i okupljanju ljudi.

15. Predsjedništvo BiH poziva državljane BiH, koji borave u inostranstvu da odlažu svoj dolaske i posjete BiH u periodu intenzivnih mjera na suzbijanju širenja COVID-19.

16. Predsjedništvo BiH poziva Vijeće ministara BiH da pripremi prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o javnim nabavkama i uputi u hitnu paralmetnarnu proceduru kako bi se otklonile prepreke za hitnu nabavku opreme i drugih stvari potrebnih za suzbijanje širenja COVIDA-19.

17. Predsjedništvo BiH traži od Vijeća ministara BiH da, na osnovu iskazanih potreba entitetskih, kantonalnih i vlad Brčko Distrikta, sačini listu urgentnih potreba za sredstvima neophodnim za borbu protiv COVID-19.

18. Predsjedništvo BiH zadužuje sve nadležne institucije da na sedmičnom nivou dostavljaju informaciju o realizaciji zaključaka i definiranih operativnih mjera.