Zahtjev za smjenu Vlade Kantona Sarajevo ima proceduralnu grešku

Problem je u obrazloženju zahtjeva za smjenu Šestorke. Naime, predjedavajući Konaković je istaknuo da član Poslovnika kaže da se dostavlja detaljno obrazloženje, a da su podnositelji naveli samo da imaju novu većinu.

“Pažljivim čitanjem uočeno je da vaš zahtjev, napisan na dvije strane, ne sadrži detaljno obrazloženje, kako to nalaže Poslovnik. Molim vas da dostavite novi zahtjev”, navedeno je u Konakovićevom odgovoru.

On je konkretno naveo kako bi trebao izgledati zahtjev za smjenu te je istaknuo da će nakon ispunjavanja zahtjeva postupiti po daljnim procedurama.