Za sufinanciranje rada Filmskog centra Sarajevo Vlada FBiH odobrila 200.000 KM

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku kojom se usvaja Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Subvencije javnim poduzećima – Sufinanciranje rada JP Filmski centar Sarajevo za očuvanje i zaštitu filmske građe“ Federalnog ministarstva kulture i sporta utvrđen u Proračunu FBiH za 2023. godinu, u iznosu od 200.000 KM, javlja Hrvatski Medijski Servis.

Sredstva se odobravaju u svrhu subvencioniranja JP Filmski centar Sarajevo za očuvanje i zaštitu filmske građe, a raspodjela će se vršiti u skladu s općim i posebnim kriterijima. S korisnikom sredstava, Federalno ministarstvo kulture i sporta zaključit će ugovor o načinu i uvjetima korištenja odobrenih sredstava, koja će biti isplaćena u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora. Korisnik je obvezan realizirati program/projekt u predviđenom roku, odnosno najkasnije do 31.12.2023. godine. Također, korisnik je obvezan dostaviti Ministarstvu izvještaj s kompletnom dokumentacijom o namjenskom utrošku sredstava u roku od 15 dana od završetka projekta/programa.

Federalno ministarstvo kulture i sporta vršit će kontrolu namjenskog utroška odobrenih sredstava. Kontrola će se vršiti na osnovu dostavljenih izvještaja, a po potrebi i neposredno kod ovog javnog poduzeća./HMS/