Published On: Čet, srp 7th, 2022

Za sanaciju zdravstvenih ustanova 75.000.000 KM: Evo koliko će dobiti SKB Mostar, KCU Sarajevo, UKC Tuzla…

Vlada Federacije BiH danas je na sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, usvojila Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH“, utvrđenih Proračunom FBiH za 2022. godinu, u iznosu od 75.000.000 KM.

Odobrava se raspodjela ovih sredstava za 19 zdravstvenim ustanovama u FBiH čiji je osnivač Federacija BiH, tipa sveučilišno-kliničkih bolnica, kao i općim i županijskim bolnicama u FBiH, a s ciljem provedbe Zakona o financijskoj konsolidaciji i/ili restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u FBiH.

Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu raspodijeljen je iznos od 10.000.000 KM, Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzla 9.666.667 KM, Sveučilišno-kliničkoj bolnici Mostar 20.000.000 KM, JU Kantonalna bolnica Dr. Safet Mujić Mostar 5.000.000 KM, JU Kantonalna bolnica Zenica 7.666.667 KM, JU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić Bihać 6.000.000 KM, Kantonalnoj bolnici JZU Goražde 500.000 KM, Kantonalnoj bolnici Orašje 666.667 KM, Županijskoj bolnici „Dr. Fra Mihovil Sučić“ Livno 2.000.000 KM, JU Opća bolnica Konjic 1.666.666 KM, Općoj bolnici „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica 1.333.333 KM, JZU Opća bolnica Sanski Most 1.166.666 KM, JU Opća bolnica „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo 666.667 KM, JU Bolnica Travnik 4.333.333 KM, Hrvatskoj bolnici „Dr.fra Mato Nikolić“ 1.666.666 KM, JU Opća bolnica Bugojno 666.667 KM, JU Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik 333.333 KM, Općoj bolnici Jajce 666.667 KM, te Općoj bolnici Tešanj iznos od 1.000.000 KM.

Svrha programa je provedba Zakona o financijskoj konsolidaciji i/ili restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u FBiH, koji ima za cilj postizanje stanja likvidnosti i solventnosti javnih zdravstvenih ustanova, jačanje odgovornosti u upravljanju rizikom u poslovanju javnih zdravstvenih ustanova, u skladu s ovim zakonom, Zakonom o financijskom poslovanju, propisima donesenim na osnovu tih zakona, uvođenje novih zdravstvenih tehnologija, modernizacije, proširenja kapaciteta, kao i povećanja kvaliteta i efikasnosti u pružanju zdravstvenih usluga.

U okviru ovog programa sredstva će se koristiti za rješavanje dugovanja zdravstvenih ustanova kod kojih je evidentirana nelikvidnost u smislu odredbi Zakona o financijskom poslovanju i/ili u kojima postoji akumulirani gubitak. Financijska konsolidacija obuhvata dugovanja zdravstvenih ustanova po osnovu doprinosa za MIO iz i na plaće, doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje iz i na plaće, doprinosa za osiguranje u slučaju nezaposlenosti iz i na plaće, poreza i drugih javnih prihoda (isključujući PDV), pruženih komunalnih usluga, te isporučenih roba neophodnih za rad zdravstvene ustanove dobavljačima roba (lijekovi, potrošni materijal i sl.), kao i neisplaćenih neto plaća zaposlenika. Zdravstvena ustanova koja ne ispunjava uvjete za financijsku konsolidaciju iz odredbi Zakona, može pokrenuti postupak restrukturiranja u skladu s načinom i postupkom definiranim Zakonom i propisima donesenim na osnovu njega.

Kriteriji za raspodjelu sredstava transfera su Zakon o financijskoj konsolidaciji i/ili restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u FBiH, Odluka o pokretanju postupka financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja, Program financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja ustanove usvojen od strane nadležnog izvršnog organa vlasti u skladu sa Zakonom, te Program utroška sredstava ustanove za tekuću godinu.

Federalno ministarstvo zdravstva će najkasnije 15 dana od stupanja na snagu ove odluke, s korisnicima sačiniti Ugovor o međusobnim pravima i obavezama. Ugovor obavezno sadržava sve bitne elemente doznačavanja sredstava ovog transfera, rokove, uvjete korištenja sredstava, te način kontrole utroška ovih sredstava, kao i obavezu povrata sredstava u Proračun FBiH u slučaju nenamjenskog utroška sredstava i druga bitna pitanja.

Isplata sredstava vršit će se kvartalno po isteku kvartala, a u skladu s kriterijima iz ove odluke, a na način da će se isplata za prva dva kvartala tekuće godine izvršiti jednokratno nakon dostavljanja zahtjeva zdravstvene ustanove Federalnom ministarstvu zdravstva, s programom utroška sredstava za prvih šest mjeseci 2022. godine, a isplata preostalih sredstava će se doznačavati nakon što zdravstvene ustanove Ministarstvu dostave Odluku o pokretanju postupka financijske konsolidacije i /ili restrukturiranja, kao i Program financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja ustanove usvojen od strane nadležnog izvršnog organa vlasti, a u skladu s odredbama Zakona.

U obrazloženju je navedeno da je Zakonom o financijskoj konsolidaciji i restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u FBiH predviđeno da se za ove namjene u tri fiskalne godine izdvoje sredstva u iznosu od 225 milijuna KM iz Budžeta FBiH za kliničke centre, kao i za opće i županijske bolnice. U Budžetu FBiH za 2022. godinu predviđena su sredstva za ove namjene za prvu fiskalnu godinu u iznosu od 75 milijuna KM, priopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću./HMS/

guest
1 Komentar
Najstariji
Najnoviji Most Voted
Inline Feedbacks
Vidder sve komentare
Anonim
Anonim
1 mjesec prije

opet u,epeovci ugrozeni