Published On: Čet, ožu 4th, 2021

Za “probosanske opcije” Hrvati nisu građani?

Jedan dio građana BIH, kolektiv koji se solidarizira pod imenom Hrvati, građani koje Ustav prepoznaje kao građane BIH, bije pravnu bitku pred sudovima BIH, jednako ko i kolektiv koji se zove Ostali. I dok Ostali pune urede Predsjedništva treći mandat, dok ubijaju 15-u godinu mandata po mandatima diplomacije kao Ostali, probosanske opcije koje tvrde da su im svi građani BIH jednako važni često govore o Sejdiću , Finziju, Pilavu, Zornić a nikada ne govore o Hrvatima.

Zašto je građanin Sejdić probosanskim opcijama važniji od građana Hrvata?

Nije li egida probosanskih partija, građanska BIH?

Ako jeste onda bi i odnos prema svakom građaninu trebao biti jednak.

Činjenica je da 540.000 Hrvata, te 300.000 protjeranih imaju presudu Ustavnog suda pred sobom koja kaže:

Bošnjaci nemaju pravo građanima koji nisu Bošnjaci  a koji žive u Federaciji otimati pravo na institucije koje predstavljaju konstitutivne narode.

Europski sud za ljudska prava, koji osuđuje diskriminaciju kaže – sva individualna prava se mogu implementirati u postojeći Ustav.

Postojeći Ustav nigdje niti jednom rječju nije zabranio Ostalima da se kandidiraju i popunjavaju pozicije koje pripadaju konstitutivnim narodima.
Problem je nastao u Izbornom zakonu, koji je nametnut i koji propisuje nacionalnu pripadnost pojedinih pretendenata na pojedine funkcije.

Činjenica je da problem kolektiva građana koji se zovu Hrvati nije imperativ za probosanske partije.

Zašto? Jesu li one građanske ili nisu? Poštuju li Ustav ili ne?

Ako sutra građani Hrvati predlože gašenje FBIH i RS i pozovu probosanske partije da podrže ta prijedlog, hoće li ih tad probosanske partije primjetiti? Pišemo iz razloga, jer se eto otkrilo kako probosanske partije nisu niti probosanskem niti građanske niti ih zanima problem 540.000 građana BIH. Problem nemogućnosti konzumiranja predstavničke demokracije sukladno Ustavu.

Otkrilo se naime, a SDA je to priznala da njima nije stalo do Bosne niti do građanskog društva. Oni nisu za BIH uređenu građanski po principu jedan čovjek jedan glas, kao 1992. Takva BIH u kojoj oni ne mogu više majorizirati Hrvate ih ne zanima.

Otkrilo se da SDA zanima Republika Bošnjačka. U kojoj će građani većinom birati dva člana Predjedništva, kompletnu Vladu FBIH,  2/3 Vlade BIH a Samir, Amir i mali R će biti predstavnici Hrvata u FBIH na svim razinama.

SDA je objavila naime rat okovima. Pri čemu su okovi ostavština Alije Izetbegovića.

SDA je ,odlučila, da se mora rasčistiti s Alijom ako se želi rješiti  Srbe. Pardon, Hrvate.

Put do Srba vodi naime preko Hrvata.