Published On: Sun, May 5th, 2013

BUBIMIR: Za hranu, piće i popravak Audija potrošio 50.000 KM

Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH utvrdilo je prekomjernu rastrošnost, netransparentno trošenje proračunskih sredstava te kršenja Zakona o javnim nabavkama predsjednika FBiH Živka Budimira tijekom čitave 2012. godine. Ovo se navodi u nacrtu najnovijeg revizorskog izvješća federalnih revizora, čije dijelove ekskluzivno objavljuje “Dnevni avaz”. Bez odobrenja Uzme li se u obzir ono što su u svom izvještaju utvrdili revizori, onda se opravdano postavlja pitanje djelovanja predsjednika FBiH, kojeg su, pored afere o pomilovanjima zbog čega je i uhićen, potresali i brojni drugi skandali, koje je razotkrio naš list. U izvještaju Ureda za reviziju institucija u FBiH zatraženo je da se preispita opravdanost troškova interne reprezentacije u iznosu od 26.000 KM, koji su nastali u restoranima .

 
 
Faksimil revizorskog izvješća
 
Navedeno je da računi ugostiteljskih usluga nisu ovjereni niti je na njima navedena zabilješka kojim povodom iu koje svrhe su troškovi nastali. Troškove reprezentacije ostvarivali su, kako je utvrđeno, i ostali zaposlenici ureda predsjednika FBiH, odnosno savjetnici, vozač i tajnica, ali bez pismenog odobrenja ovlaštene osobe. Ukupni izdaci za reprezentaciju iznosili su 72.082 KM, od čega na eksternu reprezentaciju spada 51.476 KM, a na internu 20.606 KM. U odnosu na prethodnu godinu, kada su iznosili 60.597 KM, kako su utvrdili revizori, troškovi za reprezentaciju povećani su za 11.485 KM ili za 18,95 posto.
 Posebno je, kako se navodi u izvještaju, potrebno preispitati opravdanost značajnih troškova popravke službenog vozila Audi A6 i način njegovog korištenja u 2012. godini. – Samo na održavanje jednog vozila predsjednika FBiH Audija A6 potrošeno je 24.637 KM. Vozilo je nabavljeno 2007. godine. Za održavanje Audija nije uspostavljena nikakva evidencija niti se može potvrditi opravdanost čestih popravaka vozila – navodi se u revizorskom izvještaju. Kada je riječ o troškovima za Audi A6 kojeg Budimir već duže nije koristio, federalni revizori nisu mogli utvrditi nikakvu utemeljenost isplate 4.609 KM za troškove goriva zaposlenicima. Inače, za gorivo i održavanje službenih vozila u 2012. godini Budimir je platio 85.332 KM, što je za 10.583 KM ili za 14,16 posto više u odnosu na prethodnu godinu
Proizvoljno trošenje 
Nadalje, ured predsjednika FBiH imao je na korištenju tri vozila, ali su revizori utvrdili da nisu vođeni putni nalozi niti je utvrđen normativ potrošnje goriva, a vozila su konstantno korištena i nakon radnog vremena. I u 2012. godini Budimirova praksa bila je da unajmljuje vozila pa je po tom temelju, kako se navodi u revizorskom izvještaju, potrošio čak 6.300 KM. To se, međutim, navodi se, dešavalo proizvoljno, bez donošenja odgovarajućih odluka, a na računima nije navedeno u koje svrhe ili za koje namjene su korištena ta vozila. Također, Budimir je neprofitnim organizacijama isplatio ukupno 199,94 tisuća KM, međutim, nije prezentirao dokumentaciju na temelju koje bi se potvrdio način na koji je izvršen izbor krajnjih korisnika. 
Na smeće bačena oprema vrijedna 3.459 KM
 Zanimljivo je kako su federali revizori utvrdili da su na deponiju smeća iz ureda predsjednika FBiH otpremljeni laptop, računalo, pisač, UPS uređaj i devet mobitela u vrijednosti od 3.459 KM, a da se pri tome nije vodilo računa da su ovi uređaji, prema propisima, trebali biti uništeni te, u skladu sa zaštitom okoliša, odneseni na za to predviđena mjesta. Utvrđeno je i da je kršen Zakon o javnim nabavkama tako da su, naprimjer, kod nabave računalne opreme u ured predsjednika FBiH, nabavljeni laptopi, računala, iPad uređaji kojih nije bilo u ponudi, i to u iznosu od 6.462 KM.