Vlasti Republike Srpske ponudile koncesiju za 50 kilometara autoceste

Javno poduzeće “Autoceste Republike Srpske” objavilo je javni poziv za gradnju dijela autoceste na koridoru Vc. Poziv se odnosi na planiranu provedbu projekta javno-privatnog partnerstva odnosno davanja u koncesiju dionice buduće autoceste u dužini od pedesetak kilometara između Doboja, u središnjem dijelu BiH, i Vukosavlja, na sjeveru te zemlje. Predviđeno je da zainteresirani investitor dobije koncesiju na razdoblje od 30 do 40 godina, a rok gradnje bio bi tri godine.

 

Poziv se odnosi na planiranu provedbu projekta javno-privatnog partnerstva odnosno davanja u koncesiju dionice buduće autoceste u dužini od pedesetak kilometara između Doboja, u središnjem dijelu BiH, i Vukosavlja, na sjeveru te zemlje.

Javni poziv odnosi se na financiranje, projektiranje, izgradnju, upravljanje i održavanje 46,6 km autoceste koja bi imala po dvije vozne i jednu zaustavnu traku u oba pravca. Predviđeno je da zainteresirani investitor dobije koncesiju za uporabu ovog dijela prometnog koridora V c na razdoblje od 30 do 40 godina, a rok gradnje bio bi tri godine sa završetkom 2017. godine
Svim zainteresiranim tvrtkama ostavljen je rok podnošenja ponuda do 12. listopada 2012. godine uz jamstvo od 500 tisuća eura. Procjena je kako bi gradnja ove cestovne dionice stajala između 260 i 350 milijuna eura. Autocesta na koridoru V c, koji treba povezati Budimpeštu i Ploče kroz BiH, trebala bi se protezati u dužini od 330 kilometara.

Ta je država do sada izgradila tek četrdesetak kilometara suvremene prometnice, a vlasti Federacije BiH otvorile su radove na nekoliko novih dionica s ciljem da do kraja 2014. godine izgrade oko 140 kilometara autoceste.(Hina)