Published On: Wed, Feb 22nd, 2017

Vlasti imaju nekoliko tjedana da ispune obveze iz Pisma namjere MMF-u

Vlastima u Bosni i Hercegovini ostalo je samo još nekoliko tjedana da ispune uvjete iz Pisma namjere upućenog Međunarodnom monetarnom fondu (MMF). Rezidentni predstavnik MMF-a u BiH Francisco Parodi kazao je za Klix.ba da će se u suprotnom vremenski raspored doznačavanja sredstava promijeniti te da će buduće doznake ovisiti od postizanja dogovora s vlastima BiH te napretka u polju reformi.

“Čim sve prethodne mjere budu ispunjene osoblje MMF-a će dostaviti svoju preporuku u pogledu zaključenja prvog pregleda. Vremenski okvir za ispunjavanje preostalih prethodnih mjera ovisi od vlasti. Ako prethodne mjere koje predstavljaju preduvjet da naš odbor uzme u razmatranje prvi pregled ne budu ispunjene u narednih nekoliko tjedana, onda će se o prvom pregledu, kao i o uvjetima pregleda ponovno pregovarati, a vremenski raspored doznačavanja sredstava promijeniti. Buduće doznake će ovisiti od postizanja dogovora s vlastima BiH te napretka u polju reformi”, kazao je Parodi.

Na pitanje što se očekuje od vlasti u entitetima FBiH, RS i državi BiH u smislu ispunjavanja uvjeta, Parodi je odgovorio da su vlasti i osoblje MMF-a postigli dogovor po pitanju nekoliko prethodnih mjera neophodnih za zaključenje prvog pregleda po EFF-u.

“Ove mjere ne samo da će rezultirati oslobađanjem druge tranše, već, što je i najvažnije, bit će od koristi za BiH i pomoći će u povećanju rasta i otvaranju novih radnih mjesta. Dozvolite mi, ne samo da navedem mjere, nego i da objasnim razloge za iste te kako će one koristiti BiH”, rekao je Parodi.

Istaknuo je da su se tri prethodne mjere odnosile na usvajanje proračuna Institucija BiH i entiteta za 2017.

“Ovi proračuni su u potpunosti isfinancirani, povećavaju efektivnost vlasti i preusmjeravaju resurse s tekuće potrošnje na prijeko potrebne javne investicije u infrastrukturu. Ovi proračuni također, imaju i stroga ograničenja na ukupne izdatke za plaće, jer kako bi se oslobodilo više resursa za investicije u srednjem roku, potrošnju na plaće treba smanjiti. Pored toga, Institucije BiH su se također obvezale da na Vijeću ministra usvoje odluku koja nameće daljnje kontrole na novo zapošljavanje, što je posebna prethodna mjera koja još nije ispunjena”, kazao je Parodi.

Drugo, vlasti RS-a su usvojile izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit, što takođe predstavlja prethodnu mjeru.

“Izmjenama se postiže usuglašavanje ovog zakona sa Zakonom o porezu na dobit u FBiH. Usuglašavanje regulative je ovdje važno jer višestruka pravila i nedosljedna regulativa tjeraju investitore koji bi otvarali radna mjesta ovdje u cijeloj BiH. Izmjenama su također pojednostavljena pravila, olakšana njihova primjena, što pomaže smanjenju porezne evazije”, rekao je Parodi.

Treće, vlasti su se obvezale na povećanje akcize na naftne proizvode, uključujući tečni naftni plin i biogorivo za 15 feninga po litru.

“Ova prethodna mjera još uvijek nije ispunjena. Dodatni prihodi prikupljeni po ovom osnovu bi se usmjeravali ka entitetskim poduzećima za autoputeve i puteve kako bi bilo osigurano dostatno financiranje za projekte izgradnje autocesta, koji opet predstavljaju najveće projekte javnih investicija u zemlji i od ključne su važnosti za poticanje rasta”, dodaje Parodi.

Istaknuo je i da su se vlasti Federacije BiH obvezale da će potpisati ugovore s međunarodnim savjetnicima za provođenje operativne i finanscijske dubinske analize (due diligence) za BH Telecom i HT Mostar s ciljem restrukturiranja i/ili prodaje dionica.

“Krajnji cilj ove mjere je da se poboljša efikasnost i profitabilnost ove dvije kompanije. Ova prethodna mjera još nije ispunjena. I na kraju, vlasti su se obvezale i na prethodne mjere u pogledu usvajanja novih entitetskih zakona o bankama, zatim izmjena i dopuna entitetskih zakona o Agenciji za bankarstvo te izmjena i dopuna zakona o osiguranju depozita u BiH. Ovo je veoma ambiciozan poduhvat i zadovoljan sam što je Narodna skupština Republike Srpske već usvojila novi Zakon o bankama i Izmjene i dopune Zakona o Agenciji za bankarstvo”, rekao je Parodi.

Kako kaže, MMF očekuje da će Parlament Federacije i Parlamentarna skupština BiH u narednim tjednima usvojiti regulativu koja se na njih odnosi.

“Ovaj cjelokupan set zakonske regulative će voditi ka modernijem bankarskom sektoru, i što je najvažnije, sigurnijim bankama. Jači financijski sektor ne samo da će nastaviti graditi povjerenje stanovništva u deponiranje novca u bankama, nego će podržati i aktivnosti privatnog sektora i poduzetništvo. Vjerujem da je implementacija ovih mjera jako važna jer će biti od dugoročne koristi za BiH. Osnažit će ekonomiju i stvoriti uvjete za otvaranje novih radnih mjesta”, kazao je Parodi.