Published On: Thu, Mar 23rd, 2017

Vlada Federacije BiH izdvojila 26 milijuna maraka za zdravstvo

Vlada Federacije BiH na sjednici u četvrtak u Mostaru usvojila je pet programa raspodjele transfera utvrđenih Proračunom FBiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva, priopćio je Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Iznos od 26.000.000 maraka namijenjen je Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, od čega je za programe dijalize predviđeno 6.118.000 maraka, za liječenje malignih oboljenja 8.988.000 maraka, za preventivne i programe unaprjeđenja zdravlja djece 453.000 maraka, za liječenje hemofilije, hepatitisa C i B, multiple skleroze, Kronove bolesti i ulceroznog kolitisa, te program humane reprodukcije 2.436.000 maraka te za najsloženije oblike zdravstvene zaštite 8.005.000 maraka.

Program vrijedan 2.000.000 KM odnosi se na sufinanciranja bolničkog liječenja u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH povratnika iz Federacije BiH u općine u Republici Srpskoj, a sukladno Odluci o ostvarivanju prava iz bolničke zdravstvene zaštite povratnika iz FBiH u RS u zdravstvenim ustanovama u FBiH. Sredstva za financiranje tog programa osigurana su cijelosti iz Proračuna Federacije.

Usvojen je i Program čiji je cilj zdravstvena zaštita Roma u Federaciji BiH. Sredstva od 50.000 maraka bit će usmjerena za zdravstvenu zaštitu osoba romske nacionalnosti koje, zbog tradicionalnog načina života, nemaju stalno mjesto prebivališta odnosno boravišta u Federaciji BiH.

Iznos od 300.000 maraka planiran je za osiguranje uvjeta za rad Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu u BiH, dok je za iste namjene Zavodu za transfuzijsku medicinu FBiH odobreno 1.125.000 maraka.