VLADA FBiH: Za brzu cestu Lašva- Nević Polje i zaobilaznice Mostar Sjever i Mostar Jug 107 milijuna KM

Federalna vlada utvrdila je na današnjoj sjednici Prijedlog programa investiranja sredstava „Kapitalni transferi javnim poduzećima – transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta“ utvrđenih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu u iznosu od 107.000.000 KM, javlja Hrvatski Medijski Servis.

Ova sredstva će biti prenesena na namjenski račun Federalnog ministarstva prometa i komunikacija za implementaciju ovoga Programa, u skladu s Proračunom FBiH za 2017. godinu.

Vlada Federacije BiH utvrdila je da će putem ovoga programa biti financirana izgradnja dionice brze ceste Lašva – Nević Polje, čija ukupna dužina je 24 kilometra, a procijenjena vrijednost, na osnovu glavnog projekta, iznosi 217 milijuna eura. Sredstva od 100 milijuna KM bit će iskorištena za izgradnju dijela trase ove brze ceste i to od izlaza poslovne zone Vitez do Nević Polja (pet kilometara), te od Selišta do ulaza u poslovnu zonu Vitez (četiri km). Također, ovim programom za zaobilaznice Mostar – Sjever (dionica Autoceste na koridoru Vc) planirano je 2.000.000 KM i Mostar – Jug 5.000.000 KM.

U svrhu adekvatnog praćenja realizacije Programa Vlada će imenovati Odbor za praćenje realizacije Programa od predstavnika Federalnog ministarstva financija, Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Ureda premijera, JP Autocesta FBiH i JP Ceste FBiH. O utrošku ovih sredstava Federalno ministarstvo prometa i komunikacija će, po prethodno dobivenom izvještaju implementatora projekata i Odbora za praćenje realizacije programa, kvartalno izvještavati Vladu Federacije BiH.

Prijedlog programa stupa na snagu nakon njenog usvajanja od strane Parlamenta Federacije BiH i objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH./HMS/

more recommended stories