Published On: Čet, stu 26th, 2015

VLADA FBIH: Poticajima će se zaposliti 20 tisuća osoba


Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Nacrt zakona o povjeravanju javnih ovlasti auto-moto klubovima u Federaciji BiH, odnosno BIHAMK-a i AMSuBiH-a (Auto-moto savez u Bosni i Hercegovini). Zakon uređuje temeljna pitanja koja se odnose na povjeravanje javnih ovlaštenja ovim auto-klubovima.
Utvrđeni su i u parlamentarnu proceduru upućeni Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju (čime je ovaj propis usaglašen s ranije izmijenjenim i dopunjenim Zakonom o bankama), te Prijedlog zаkоna o faktoringu, kao prаvnom pоslu kupoprodaje postojeće nedospjele ili buduće kratkoročne novčane tražbine.
Federalna vlada donijela je Odluku o usvajanju 1.000.000 maraka vrijednog Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava namijenjenih za razvoj turizma u FBiH.
Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari, spomen-obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine, danas je, radi izgradnje objekta „Muzej 2“, dodijeljeno 100.000 maraka.
Vlada je dala suglasnost na Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu kojim je, uz ostalo, planirano da mjerama aktivne politike zapošljavanja bude obuhvaćeno 10.000 nezaposlenih osoba. Ovo se ne odnosi na još 10.000 osoba koje će u 2016. godini biti zaposleno zahvaljujući poticajnim mjerama Vlade FBiH. Također, povećana su, u odnosu na ovogodišnja, sredstva za socijalno zbrinjavanje nezaposlenih osoba koje su u procesu stečaja, likvidacije, restrukturiranja i privatizacije poduzeća ostale ili ostaju bez posla, kao i za Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.
Danas je podržana inicijativa da za poddionice Buna – Počitelj i Donja Gračanica – Tunel Pečuj (Zenica sjever) i Tunel Pečuj – Klopče, u okviru autoceste na Koridoru 5-C, budu osigurana kreditna sredstva Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu do 80 miliona eura.
Federalna vlada usvojila je informaciju Federalnog ministarstva trgovine o poslovanju slobodnih zona u Federaciji BiH u 2014. godini, u kojoj se navodi da su sve četiri ovakve zone izvezle od 58,15 do 99,96 posto u njima proizvedene robe.
Kadrovska rješenja
Vlada Federacije BiH danas je, izmjenom postojećeg Rješenja, za članove Povjerenstva za kontrolu namjenskog utroška grant sredstava odobrenih korisnicima u skladu s Odlukom o usvajanju Programa “Realizacije projekata održivosti povratka za 2012. godinu imenovala Jasminu Šeko i Samira Iskrića.
Federalna vlada dala je danas punomoći za sudjelovanje u radu i odlučivanju na skupštinama pet gospodarskih društava za Pavu Bobana (Sarajevoputevi d.d. Sarajevo i JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar), Džemala Bašića (BH-Gas d.o.o. Sarajevo), Esada Osmanbegovića (JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo) i Jakuba Mušinbegovića (PS Vitezit d.o.o. Vitez).
Na današnjoj sjednici Federalne vlade donesene su odluke o pokretanju procedure raspisivanja Javnog oglasa i o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje tri člana Nadzornog odbora gospodarskog društva JP „Šume Herceg-Bosne“ d.o.o. Mostar.
Današnjom Odlukom o raspisivanju javnog natječaja pokrenut je postupak za izbor i nominovanje članova nadzornih odbora u ime državnog kapitala u gospodarskim društvima s učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije BiH vrši Federalna vlada. Riječ je o po četiri člana nadzornih odbora “Energoinvesta” d.d. Sarajevo i Konfekcija “Borac” d.d. Travnik. Također, Vlada je utvrdila kriterije za izbor i nominiranje članova ovih nadzornih odbora.
Vlada je danas Dragana Solomuna, na osobni zahtjev, razriješila dužnosti člana privremenog Upravnog odbora Univerzitetsko-kliničkog centra Sarajevo, a na ovu dužnost je, do isteka razdoblja na koji su imenovani predsjednik i članovi privremenog Upravnog odbora UKCS-a, imenovala Dalibora Kolaka.
Nakon što je danas dopunila Odluku o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje Upravnog odbora Financijsko-informatičke agencije, Vlada je utvrdila i tekst javnog oglasa te, na taj način, pokrenula natječajnu proceduru za ovaj izbor i imenovanje, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.
Završavanje nezavršenog projekta
Vlada je dala suglasnost Federalnom zavodu MIO za pokretanje postupka prodaje nekretnina koje su u vlasništvu ovog zavoda, a koje nisu potrebne za redovno obavljanje djelatnosti. Nekretnine će biti prodane putem javnog natječaja ili aukcije.
Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada FBiH je usvojila izvješća o implementaciji projekata ECSEE APL3 – BiH (POWER IV) i “Gasifikacija Srednjobosanske županije” zaključno sa 30. rujnom 2015. godine.
S tim u vezi, Vlada je naložila tvrtki BH-Gas formiranje povjerenstva za reviziju projektne dokumentacije i izvođenja radova na projektu gasifikacije Srednjobosanske županije, u kojoj bi jedan član bio iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.
Također, Federalna vlada je usvojila izvješće o implementaciji Programa utroška sredstava “Grant Federalnoj Direkciji Cesta za kapitalne investicije”, utvrđenih proračunom FBiH za 2007. sa stanjem na dan 30. rujna 2015. godine te naložila Cestama FBiH poduzimanje aktivnosti u cilju efikasnije i brže realizacije preostalog nezavršenog projekta – izgradnja magistralne ceste M-4 Doboj-Tuzla, dionica Drežnik (bolnica “Kreka”) – petlja Šićki Brod, dužine 4,8 km.
Danas je usvojeno i izvješće o implementaciji Programa utroška investicijskih sredstava razvoja utvrđenih proračunom FBiH za 2005., 2006., 2007. i 2009. godinu, sa stanjem na dan 30. rujna 2015. godine.
Vlada je zadužila je Javno poduzeće (JP) Ceste FBiH da poduzme aktivnosti radi naplate preostalih potraživanja, odnosno izvrši namjensko investiranje preostalih sredstava i pripremi konačano izvješće o izgradnji Sarajevske obilaznice po ovome programu.
Vlada FBiH usvojila je informaciju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o implementaciji nadogradnje Jedinstvene baze podataka (SOTAC – Social Sector Tehnical Assistance) te zadužila ovo ministarstvo da kontinuirano prati njegovu provedbu. Osnovni cilj Projekta je razvoj standardiziranog Registra klijenata za centre za socijalni rad u oba bh. entiteta.
Imajući u vidu potrebu kontinuiranog održavanja baze podataka, Vlada preporučuje svim nadležnim županijskim ministarstvima, centrima za socijalni rad i/ili nadležnim općinskim službama da intenziviraju unošenje u sustav SOTAC svih prava iz ove oblasti, bez obzira na to kojim su propisima regulirana te da vrše isplatu kroz ovu bazu kako bi što prije bilo omogućeno njeno optimalno funkcioniranje.
Vlada FBiH je donijela Odluku da poslovni prostor u Sarajevu, u ulici Ismeta Mujezinovića br. 40, površine 46,62 m2 ustupi na privremeno korištenje i bez naknade, na razdoblje od pet godina, Fondaciji za pružanje pravne pomoći pripadnicima braniteljske populacije, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.
Uključivanje BiH u EFAS sustav
Vlada Federacije BiH prihvatila je danas informaciju Federalnog hidrometeorološkog zavoda o uključivanju Bosne i Hercegovine u Europski sustav za upozorenje na poplave – European Flood Awareness System (EFAS). Direktora ovog zavoda Vlada je zadužila za nastavak svih aktivnosti u vezi s potpisivanjem Tehničkih uvjeta za pristup EFAS sustavu.
Zahvaljujući ovom sustavu, Federalni hidrometeorološki zavod će moći pristuputi EFAS uslugama uz besplatan, šifrom zaštićen, web pristup EFAS informacijskom sustavu (EFAS-IS) iz kojeg će moći dobiti ranu informaciju o poplavama za određeni riječni sliv.
EFAS produkti su samo informacija, a odgovornost svakog partnera je da razumije produkte i njihova ograničenja.
Budući da Federalni hidrometeorološki zavod vrši stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije BiH koji se odnose na razvoj i funkcioniranje meteorološke, hidrološke i seizmološke djelatnosti i kvaliteta životne sredine, uključivanjem u EFAS sustav pružena mu je mogućnost za širi pristup informacija u domenu ranog upozorenja.
Izmirenje duga za ruski plin
Vlada FBiH donijela je danas Odluku kojom je propisala prenos sredstava prikupljenih po osnovu takse za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog plina od 1992. do 1995. godina, planiranih u proračunu FBiH za 2015. Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije. Sredstva od 1.200.000 KM bit će utrošena za plaćanje takse moskovskom Gazpromu.
Ferderalna vlada prihvatila je danas, na prijedlog Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, izmjene i dopune Plana povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2015. godinu.
Unutar ovoga su, sa 6.300.000 KM na 8.000.000 KM, povećana sredstva namijenjena obnovi i izgradnji putne, vodovodne i kanalizacijske infrastrukture, objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, te drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu, te obnovu objekata koji su pretrpjeli štetu od elementarnih nepogoda.
Dio ovih sredstava bit će utrošen i za pomoć za zapošljavanje kroz razvoj malih i srednjih preduzeća, poljoprivrednu djelatnost (komercijalnu i nekomercijalnu), pružanje podrške programima volontiranja pripravnika, diverzifikaciju privrednih aktivnosti u ruralnim područjima, dodjelu stoke za osnovna stada, rekultivaciju poljoprivrednog zemljišta i ambijentalne privlačnosti, te za učešće u osnivanju kreditno-garantnog fonda, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.
Dnevnik.ba

guest
14.7K Komentari
Najstariji
Najnoviji Most Voted
Inline Feedbacks
Pogledaj sve komentare