Published On: Wed, Aug 14th, 2013

VLADA FBIH JOŠ UVIJEK NIJE DONIJELA STRATEŠKI DOKUMENT Uzeli 1,6 mil. KM, ali još nema strategije

Šest godina i više od 1,6 milijuna maraka proračunskog novca utrpano je u izradu strategije ekonomskog razvoja FBiH, a da ona još nije dovršena. Izrada strategije ekonomskog razvoja FBiH odlukom federalne Vlade definirana je još 27. lipnja 2007. godine, Ministarstvo trgovine FBiH određeno je za koordinatora za izradu cjelovitog dokumenta navedene strategije, a za nositelje su određeni Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Federalno ministarstvo trgovine i Federalno ministarstvo okoliša i turizma. Sastavni dio cjelovite strategije je i projekt koji je trebalo sačiniti Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pod nazivom “Strategija razvoja poljoprivrede u FBiH”.

Ministarstvo je kao koordinator, u skladu s navedenom odlukom Vlade FBiH, krajem 2010. godine, sačinilo informaciju o izradi “Strategije ekonomskog razvoja u FBiH” koju je Vlada FBiH usvojila 14. 12. 2010. godine, bez ikakvih zaključaka. Ured za reviziju skreće pozornost da Ministarstvo trgovine kao koordinator projekta nije imalo sustavni pristup u izradi cjelovite strategije ekonomskog razvoja FBiH. Ništa se nije promijenilo niti nakon njihovih višegodišnjih upozorenja. Dapače, spomenuto ministarstvo nije poduzelo aktivnosti da se, u skladu s mjerodavnostima danim odlukom Vlade FBiH, i u suradnji s ostalim ministarstvima, na vrijeme donese cjelokupna strategija ekonomskog razvoja FBiH s akcijskim planovima za njenu provedbu. Unatoč uloženom novcu za njenu izradu, prošlo je više od šest godina, a da strategija još uvijek nije završena niti je propisan način za njenu provedbu na terenu. I da skandal bude još veći, nitko iz federalnih ministarstava nije objavio nikakvu informaciju na koji način je zapravo otišlo tih 1,6 milijuna maraka.

Ured za reviziju institucija Federacije BiH ističe kako je potrebno da Ministarstvo trgovine u skladu s nadležnostima danim odlukom Vlade, i u suradnji s Vladom FBiH i ostalim ministarstvima, poduzme aktivnosti na izradi cjelovitog dokumenta strategije ekonomskog razvoja FBiH. Ista institucija treba osigurati sustavan pristup prilikom realizacije usvojenih projekata koji čine navedenu strategiju, od zaduženih federalnih ministarstava. To nije prvi put da se u izradu različitih vidova strategija koje rade razni stručnjaci utrpaju milijuni proračunskih maraka, a da one u konačnici budu nedovršene ili jednostavno na kraju postanu mrtvo slovo na papiru.

Još 2007. godine u službenoj odluci piše da je Vlada FBiH na inicijativu Federalnog ministarstva trgovine donijela odluku o pristupanju izradi strategije ekonomskog razvoja i za koordinatora posla odredila ovo federalno ministarstvo. Strategija bi obuhvatila projekte razvoja industrijske politike, malih i srednjih poduzeća, trgovine i tržišta, poticaja izvoza i racionalizacije uvoza, te razvoja turizma u Federaciji BiH, kao i već pripremljene strategije u okviru pojedinih resora, pa su u skladu s tim zadužena su federalna ministarstva energije, rudarstva i industrije, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i okoliša i turizma da pripreme materijalne i tehničke uvjete za izradu ovog dokumenta. Ministarstvo trgovine Federacije BiH je određeno kao koordinator cjelokupnom poslu za Vladu.

večernji.ba