Published On: Sri, lip. 13th, 2018

Vještak vojne struke: Optuženi Buza odgovoran za stradanje u Uzdolu

Za zločin u Uzdolu Tužiteljstvo BiH tereti Buzu, bivšeg zapovjednika Samostalnog bataljona Prozor ABiH. 

Vještak vojne struke je izjavio da je bivši zapovjednik ‘Samostalnog prozorskog bataljona’ Armije Bosne i Hercegovine (ABiH) Enver Buza odgovoran za događanja u selu Uzdol i stradanje civila.

Dragomir Keserović je kazao da ne može precizno reći je li u vrijeme akcije na selo Uzdol, 14.  rujna 1993. godine, ‘Prozorski bataljon’ bio pod kontrolom Vrhovnog stožera ili Šestog korpusa ABiH.

”U akciji na Uzdol je sudjelovao Samostalni prozorski bataljon s pridodanim jedinicama. U dosta dokumenata se spominjao cilj akcije, a i sam zapovjednik bataljona je u izvještaju rekao da je cilj ući u Uzdol i ovladati manjim selima, i doći do Cera, gdje je škola.Enver Buza je bio zapovjednik bojne i izvršio je pripremu jedinica, donio odluku, dao zadatak, uputio u zadatak”, izjavio je Keserović, a prenosi BIRN.

Za zločin u Uzdolu Tužiteljstvo BiH tereti Buzu, bivšeg zapovjednika Samostalnog bataljona Prozor ABiH. Prema optužnici, pripadnici Samostalnog bataljona su, pod kontrolom optuženog, u rujnu 1993. izvršili napad na stanovništvo sela Uzdol i zaselaka Zelenika i Rajiči, te ubili 27 civila hrvatske nacionalnosti.

Kako je kazao Keserović, u Uzdolu i okolnim selima je živjelo civilno hrvatsko stanovništvo, te je u akcijama jedinica, i konkretno Prozorskog bataljona, bilo obvezno slijediti odluke i pravila borbene upotrebe, međunarodno ratno pravo i Ženevske konvencije.

Vještak je istaknuo da u nalazu nije tumačio strukturu žrtava, ali da je u svakom slučaju došlo do stradanja civila i da se humanitarno pravo nije poštivalo.

Na upit kakva su bila saznanja zapovjednika Buze o stradanjima, vještak je rekao da je postojalo više načina da zna i da može znati. Keserović je naveo da je Buza mogao primiti izvještaje od jedinica, a i da je optuženi osobno bio na osmatračnici neposredno iznad sela, na lokaciji Krstišta, i mogao je vidjeti događanja.

”U njegovom izvještaju je navedeno da je ‘u djelovnajima stradalo oko 60 časnika i oko 30 uglavnom naoružanih civila’. Ne postoji naoružan civil i tako se civil ne određuje, već njegova aktivna uloga u borbi”, pojasnio je vještak.

Keserović je izjavio da je Buza odgovoran za događanja u Uzdolu i stradanje civila, te je imao dvostruku ulogu – kao prvo, da odmah izvijesti pretpostavljenu zapovijed i da kaže da se nešto dogodilo, uputi zahtjev za njihovo angažiranje, i drugo, da angažira osobe koje će prikupiti detalje o događanjima.

Prema vještaku, u dokumentima on nije pronašao podatak da je neko izvršio istragu za Uzdol.

Suđenje će se nastaviti 3. srpnja.

bljesak.info

Pošalji ovaj članak prijateljima:

Pravila ponašanja na Poskok.info ilitiga po stranjski Disclaimer