Published On: Fri, Dec 13th, 2013

Većina mladih u BiH ne traži posao jer su – lijeni!

Rezultati istraživanja agencije Populari iz Sarajeva pokazali su da značajan broj mladih u Bosni i Hercegovini ne traži posao zbog lijenosti, prenosi Anadolu Agency.

“Istraživanje je pokazalo da mladi ljudi u BiH nisu nezaposleni samo zbog nedostatka posla nego i zbog toga što ne žele tražiti posao i očekuju da će neke ustanove naći posao za njih”, navedeno je iz Popularija.

Naime, spomenuto istraživanje je pokazalo da oko 60 posto mladih ljudi u BiH su bez zaposlenja zbog toga što se nudi mali broj poslova na tržištu rada ali i zbog toga što mladi očekuju da netko drugi nađe posao umjesto njih.

Također, isto istraživanje je pokazalo da mnogi mladi ljudi u BiH imaju velika očekivanja o tome koliko oni zaslužuju nakon završenog školovanja dok vrlo malo razmišljaju o tome kakvo znanje se traži od njih na tržištu rada.

Iz Popularija poručuju da su mnogi mladi ljudi u BiH naslijedili razmišljanja o radu iz socijalističke Jugoslavije kada se podrazumijevalo da svatko tko ima diplomu odmah dobije i zaposlenje.

Dodaje se da se godišnje oko 80 milijuna eura podijeli institucijama za zapošljavanje koje se suočavaju s više od pola milijuna nezaposlenih osoba, od čega je njih 40.000 sa visokom stručnom spremom.

U istraživanju se naglašava da poseban problem predstavlja činjenica da je vrlo mali broj mladih ljudi u BiH koji se odluče na pokretanje vlastitog biznisa.

Nermana Ajanovic iz tvrtke Posao.ba izjavila je da mladi ljudi u BiH obično imaju velika očekivanja nakon završenog školovanja, ali i da postoji veliki broj diplomanata na tržištu rada.

Istraživanje Popularija je na kraju pokazalo da se BiH nalazi u “začaranom krugu” u vezi sa zapošljavanjem mladih osoba.

“U zemlji postoji vrlo teška ekonomska situacija, niska kvaliteta obrazovanja, velika očekivanja mladih ljudi i nedostatak praktičnog iskustva i relevantnih vještina za tržište rada”, navodi se u istraživanju.

Iz ove agencije poručuju da stjecanje fakultetske diplome u BiH danas skoro da ništa i ne znači kada većina mladih nemaju priliku naći zaposlenje.

“Činjenica je da sveučilišna diploma danas ne znači ništa posebno kada imamo 20.000 mladih ljudi koji svake godine završe fakultet u BiH”, zaključuje se u izvještaju Popularija.